Ładowanie
26.02.2014 r.


Rozpoczęliśmy produkcję filmu Niech żyją nasze bagna!, dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

 

Dzisiaj została podpisana umowa pomiędzy Biebrzańskim Parkiem Narodowym a ŻUBROWĄ 10 JAN WALENCIK na produkcję filmu pod roboczym tytułem Niech żyją nasze bagna! Od tej więc chwili realizujemy nowe, ważne twórczo przedsięwzięcie – półgodzinny film, wpisany w Projekt Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy (LIFE11/NAT/PL/422) współfinansowany przez instrument finasowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy. W ramach tej produkcji zrealizujemy dodatkowo dwa kilkuminutowe felietony filmowe przeznaczone do Internetu, na temat prac terenowych przy projekcie Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy. Zakończenie produkcji filmu przewidujemy w lutym 2016 r.A001072. Biebrzański Park Narodowy: rzeka Biebrza poniżej Lipska. © Jan Walencik 2017.