ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Książki

Oto tytuły napisane lub opracowane przez różnych autorów – książki, w których wykorzystano fotografie autorstwa Jana Walencika. W jednym przypadku (pracy Tomasza Ogrodowczyka Werki Włodzimierza Puchalskiego) rola Jana Walencika polegała na konsultacjach merytorycznych dotyczących twórczości bohatera książki.

CYTAT. Okładka i str. 85. Praca zbiorowa: Rezerwaty Biosfery w Polsce. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 1997 r. 

Cd.

CYTAT. Okładka i str. 159. Praca zbiorowa: Podróże po świecie. Międzynarodowe podróże ekologiczne. MUZA S.A., Warszawa 1997 r. 

Cd.

CYTAT. Front i tył okładki oraz str. 40. Nick Upton (redaktor): Living Europe. Exploring the Continent’s Natural Boundaries. Boxtree, 1998 r.

Cd.

Cd.

CYTAT. Str. 56, 57 i 60. Nick Upton (redaktor): Living Europe. Exploring the Continent’s Natural Boundaries. Boxtree, 1998 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Str. 60, 68 i 72. Nick Upton (redaktor): Living Europe. Exploring the Continent’s Natural Boundaries. Boxtree, 1998 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka i str. 130. Praca zbiorowa: X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński, 1999 r.

Cd.

CYTAT. Okładka i str. 100. Danuta Prokopowicz: Rośliny trujące, zwierzęta jadowite. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1999 r.

Cd.

CYTAT. Okładka. Czesław Okołów, Grzegorz Okołów: Białowieski Park Narodowy. Przewodnik kieszonkowy. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000 r. 

CYTAT. Str. 61. Czesław Okołów, Grzegorz Okołów: Białowieski Park Narodowy. Przewodnik kieszonkowy. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000 r.

CYTAT. Str. 79. Czesław Okołów, Grzegorz Okołów: Białowieski Park Narodowy. Przewodnik kieszonkowy. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000 r.

CYTAT. Okładka. Jarosław Borejszo, Maciej Kamiński, Lech Krzysztofiak, Zdzisław Szkiruć: Wigierski Park Narodowy. Przewodnik kieszonkowy. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000 r.

CYTAT. Okładka. Praca zbiorowa: Polska. Parki narodowe. Sport i Turystyka – MUZA S.A., Warszawa 2000 r. 

CYTAT. Okładka. Czesław Okołów: Białowieski Park Narodowy i okolice. Wydawnictwo Laumann-Polska, Piechowice 2001 r.

CYTAT. Okładka. Paweł Pawlaczyk (redaktor): Po co nam martwe drzewa? Wydawnictwo Lubuskiego Kluby Przyrodników, Świebodzin 2002 r.

CYTAT. Okładka. W. W. Siemakov: Беловежская Пущa 1902–2002 (Puszcza Białowieska 1902–2002). Ураджай, Mińsk 2002 r.

CYTAT. Str. 168. W. W. Siemakov: Беловежская Пущa 1902–2002 (Puszcza Białowieska 1902–2002). Ураджай, Mińsk 2002 r.

CYTAT. Okładka. Daniel Vallauri: Livre blanc sur la protection des forêts naurelles en France. Forêts métropolitaines (Biała księga w sprawie ochrony lasów naturalnych we Francji. Lasy wielkomiejskie). Editions TEC & DOC / Lavoisier, Paryż 2003 r.

CYTAT. Portfolio. Daniel Vallauri: Livre blanc sur la protection des forêts naurelles en France. Forêts métropolitaines (Biała księga w sprawie ochrony lasów naturalnych we Francji. Lasy wielkomiejskie). Editions TEC & DOC / Lavoisier, Paryż 2003 r.

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka. Bogumiła Jędrzejewska, Jan. M. Wójcik (redaktorzy): Essays on Mammals of Białowieża Forest (Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej). Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża 2004 r.

CYTAT. Okładka. Bogumiła Jędrzejewska, Jan. M. Wójcik (redaktorzy): Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża 2004 r. 

CYTAT. Str. 86. Bogumiła Jędrzejewska, Jan. M. Wójcik (redaktorzy): Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża 2004 r. 

CYTAT. Okładka, str. 58 i 184. Jerzy M. Gutowski (redaktor), Andrzej Bobiec, Paweł Pawlaczyk, Karol Zub: Drugie życie drzewa. WWF Polska, Warszawa – Hajnówka 2004 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka, str. 117 i 152. Jerzy M. Gutowski (redaktor), Willam F. Laudenslayer, Andrzej Bobiec, Paweł Pawlaczyk, Karol Zub: The  Afterlife of a Tree (Drugie życie drzewa). WWF Polska, Warszawa – Hajnówka 2005 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka i str. 100. V. E. Sidorovich, N. N. Vorobej: Красный Бор. Krasny Bor (Czerwony Bór). Асобны, Mińsk 2006 r.

Cd.

CYTAT. Okładka i str. 100. V. E. Sidorovich: Атлас-опеределітель следов деятельності охотнічьіх жівотных (Atlas-przewodnik po śladach łowieckiej aktywności zwierząt). Асобны, Mińsk 2006 r.  

Cd.

CYTAT. Okładka. Andrzej G. Kruszewicz: Ptaki Polski, t. I. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005 r.

CYTAT. Str. 29. Andrzej G. Kruszewicz: Ptaki Polski, t. I. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005 r.

CYTAT. Okładka. Andrzej G. Kruszewicz: Ptaki Polski, t. II. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006 r.

CYTAT. Str. 72. Andrzej G. Kruszewicz: Ptaki Polski, t. II. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006 r.

CYTAT. Okładka, str. 7 i 60. Andrzej G. Kruszewicz: Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka. Andrzej G. Kruszewicz: Ptaki Polski, t. I i II. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010 r.

Cd.

CYTAT. Okładka. Andrzej G. Kruszewicz: Pomagamy ptakom. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005 r.   

CYTAT. Str. 15. Andrzej G. Kruszewicz: Pomagamy ptakom. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005 r. 

CYTAT. Okładka. Andrzej G. Kruszewicz: Poznajemy ptaki wokół nas. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007 r. 

CYTAT. Str. 20. Andrzej G. Kruszewicz: Poznajemy ptaki wokół nas. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007 r.

CYTAT. Okładka. Dorota Zawadzka, Marek Sławski: Las. 215 roślin, zwierząt i grzybów. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007 r. 

CYTAT. Okładka. Dorota Zawadzka, Marek Sławski: Las. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007 r. 

CYTAT. Str. 267. Dorota Zawadzka, Marek Sławski: Las. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007 r.  

CYTAT. Okładka. Jacek Bunsch, Hanna i Antoni Gucwińscy: Ptaki polskie czyli latać każdy może. Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001 r.

CYTAT. Str. 17. Jacek Bunsch, Hanna i Antoni Gucwińscy: Ptaki polskie czyli latać każdy może. Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001 r.

CYTAT. Okładka. Praca zbiorowa: Mieszkańcy ZOO. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009 r.

CYTAT. Okładka. Praca zbiorowa: Mieszkańcy jezior i rzek. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010 r.

CYTAT. Okładka i str. 59. Włodzimierz Jędrzejewski, Wadzim Sidarowicz: Sztuka tropienia zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża 2010 r.

Cd.

CYTAT. Okładka, str. 127 i 171. Praca zbiorowa: Białowieski Park Narodowy. Poznać – zrozumieć – zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2009 r.  

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka, str. 29 i 39. Henryk Okarma, Krzysztof Schmidt: Ryś. Wydawnictwo H2O, Kraków 2013 r.

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka. Tomasz Ogrodowczyk: Werki Włodzimierza Puchalskiego. Lasy Państwowe, Warszawa 2015 r.