Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją (e-book)

Wydawca: ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK, ul. Żubrowa 10, 17-230 Białowieża

Koncepcja monografii i tekst: Jan Walencik

Autorzy fotografii (w CZĘŚCI I): Tadeusz Chrzanowski, Janusz Czecz, Leszek Dziedzic, J. Henner, A. Jaderny, Edward Janusz, Bronisław Ferens, Krištof Jacek Kozak, MARIA (Lw.w), Paweł Lang, D. Mazur, Wojciech Plewiński, Alana Puchalska, Izabela Puchalska, Roman Puchalski, Władysław Puchalski, Włodzimierz Puchalski, Władysław Stankowski, Antoni Sykora, Roman Jacek Sykora, E. Trzemeski, Bożena Walencik, Jan Walencik, Ryszard Wyrzykowski oraz N.N.

Fotografia na okładce promocyjnej i stronie tytułowej: Wojciech Plewiński

Źródła ilustracji (w CZĘŚCI I) – zbiory: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Centralnego Archiwum Wojskowego, Instytutu Pamięci Narodowej, Leszka Dziedzica, Jolanty Gróo-Kozak, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego), Muzeum Niepołomickiego w Niepołomicach, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Zofii Nowak-Lorenz i Mariana Cybrucha, Państwowego Archiwum Obwodu Żytomierskiego (Biura Genealogii i Heraldyki Nowina), Pawła Langa, Wojciecha Plewińskiego, Polony (Biblioteki Narodowej), Anny Puchalskiej-Żelewskiej, Radomskiej Biblioteki Cyfrowej, Jana Walencika, Wikipedii, wolnej encyklopedii, Wytwórni Filmów Oświatowych

Redakcja monografii oraz układ i wybór ikonografii: Jan Walencik

Opracowanie podpisów, aneksów, bibliografii i indeksów: Jan Walencik

Edycja i rekonstrukcja fotografii: Jan Walencik

Projekt graficzny i typograficzny, skład i łamanie: Jan Walencik

Skanowanie ikonografii, wstępny retusz fotografii, weryfikacja indeksów, współpraca produkcyjna: Krzysztof Komar

Korekta: Krzysztof Komar, Bożena Walencik, Marta Kołodziej-Sobocińska, Wojciech Sobociński

© Jan Walencik 2022

© ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej dwuczęściowej publikacji, ani jej całość, nie może być reprodukowana, przechowywana jako źródło danych i przekazywana albo transmitowana w jakiejkolwiek formie zapisu, bez pisemnej zgody właściciela praw.

Na każdy plik .pdf niniejszej książki, udzielana jest licencja niewyłączna i nieprzenoszalna na korzystanie z e-booka. Czytelnik-Licencjobiorca nie nabywa konkretnego egzemplarza, lecz licencję na odczytanie treści przy użyciu własnego sprzętu.

W celu zabezpieczenia praw autorskich każdy udostępniony plik – jako podlegająca ochronie prawnej własność intelektualna – oznaczony jest widocznym i ukrytym znakiem wodnym, zawierającym indywidualne dane Czytelnika-Licencjobiorcy, jak również jest odpowiednio zaszyfrowany i zabezpieczony przed modyfikacją, kopiowaniem i drukowaniem.

Wydanie 1 2022 (e-book)

Okładka e-booka. Napis: JAN WALENCIK/PUCHALSZCZYZNA/CZĘŚĆ PIERWSZA. ŻYCIE Z PASJĄ. Fotografia Włodzimierza Puchalskiego…

Okładka promocyjna e-booka – pierwszej części monografii Jana Walencika pt. Puchalszczyzna. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2020.

PUCHALSZCZYZNA. CZĘŚĆ PIERWSZA. ŻYCIE Z PASJĄ – SPIS TREŚCI:

UWAGI REDAKCYJNE WYDAWCY DO CZĘŚCI PIERWSZEJ 9
OD AUTORA 11
WYSPA KORMORANÓW 15

ROZDZIAŁ I. NARODZINY PASJI:
dziecko już od kolebki nosi w sobie skazę 19

ZAMIERZCHŁE CZASY: PRZODKOWIE 19
KALENDARIUM: 1761–1907 33
1909 (NARODZINY WŁODZIMIERZA) 49
1910 (1 ROK) 54
(…)
1932 (23 LATA) 103

ROZDZIAŁ II. SUKCESY I SŁAWA:
uparcie trwam przy swojej pasji i jestem nieugięty 107

1932 (23 LATA) 107
1933 (24 LATA) 114
1934 (25 LAT) 123
1935 (26 LAT) 131
1936 (27 LAT) 139
1937 (28 LAT) 146
1938 (29 LAT) 164
1939 (30 LAT) 195

ROZDZIAŁ III. MROK WOJNY:
utrata wszystkiego, prócz pasji i zapału niegasnącego 217

1939–1945 (30–36 LAT) 217

ROZDZIAŁ IV. NADZIEJA ODRODZENIA:
od nowa opanowała mnie stukrotnie silniejsza pasja 245

1945 (36 LAT) 245
1946 (37 LAT) 257
1947 (38 LAT) 262
1948 (39 LAT) 271
1949 (40 LAT) 284

ROZDZIAŁ V. KŁODY POD NOGI:
wysiłki pięciu lat podeptano, zbłocono 299

1949 (40 LAT) 299
1950 (41 LAT) 299
1951 (42 LATA) 309
1952 (43 LATA) 314
1953 (44 LATA) 319
1954 (45 LAT) 325
1955 (46 LAT) 334
1956 (47 LAT) 344

ROZDZIAŁ VI. UPRAGNIONA ARKTYKA:
wielka wyprawa, ale jeszcze większa przygoda 353

1957 (48 LAT) 353
1958 (49 LAT) 385
1959 (50 LAT) 406
1960 (51 LAT) 413

ROZDZIAŁ VII. WCIĄŻ W BIEGU:
film przyrodniczy w naszych warunkach, to raczej hobby niż zawód 415

1960 (51 LAT) 415
(…)
1974 (65 LAT) 530

ROZDZIAŁ VIII. UZNANIE:
czas zagubił się w wielkiej pasji do przyrody 541

1974 (65 LAT) 541
1975 (66 LAT) 541
1976 (67 LAT) 553
1977 (68 LAT) 561
1978 (69 LAT) 572

ROZDZIAŁ IX. SEN O ANTARKTYCE:
spełni się moje największe marzenie 583

1978 (69 LAT) 583
1979 (PRAWIE 70 LAT) 597
PO 19 STYCZNIA 1979 603

ROZDZIAŁ X. CZŁOWIEK Z KRWI I KOŚCI:
pełnia swobody i radość życia wszechwładnie trwająca 607

VIS VITALIS 607

1. ENTUZJAZM ŻYCIA 607

A. WOKÓŁ PASJI 610
B. SPEŁNIANIE MISJI 611

C. NAMIĘTNOŚĆ DO ZWIERZĄT 613

2. NIEUGIĘTY CHARAKTER 615

A. HART CIAŁA I DUCHA 615
B. DEUTERANOPIA (DALTONIZM) 618

BEZKRWAWY CZY KRWAWY ŁOWCA 619

1. BRZEMIĘ 620

A. KRWAWY INSTYNKT 620
B. STOSUNEK DO ŁOWIECTWA I MYŚLIWYCH 622

2. WEWNĘTRZNY GŁOS 626

A. POCHWAŁA ŻYCIA 627

INDYWIDUALISTA MIĘDZY LUDŹMI 628

1. KRESOWA NATURA 628

A. SERDECZNY LWOWIANIN 628
B. NIEUFNY I OTWARTY 630

C. MORUSY 632
D. CODZIENNOŚĆ W RYTMIE NATURY 634

2. STOSUNEK DO PRACY TWÓRCZEJ 636

A. AMBITNY I PRACOWITY 636
B. POTRZEBA SUKCESU 638

3. SYSTEM WARTOŚCI 639

A. POCZUCIE GODNOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI 639
B. WIARA 640

C. ORTODOKSA PO PRZEJŚCIACH 641
D. OSOBNY 642

4. TEMPERAMENT 642

A. POBUDLIWY, IMPETYK 643
B. POUKŁADANY 644

C. PRAGNIENIE PRZYJAŹNI I MIŁOŚCI 645
D. DOMATOR 650
E. POCZUCIE HUMORU 653
F. PRZYZWYCZAJENIA I NAWYKI 654

5. ANALIZA GRAFOLOGICZNA 660

ANEKS 1. SKRÓCONA BIOGRAFIA WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO 663
ANEKS 2. WAŻNIEJSZE WYRÓŻNIENIA, NAGRODY I ODZNACZENIA WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO 671
BIBLIOGRAFIA (CZĘŚĆ PIERWSZA) 673
INDEKS OSÓB (CZĘŚĆ PIERWSZA) 687
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH (CZĘŚĆ PIERWSZA) 695
INDEKS NAZW MATERIAŁÓW I SPRZĘTÓW FOTO-FILMOWYCH (CZĘŚĆ PIERWSZA) 703

Zwiastun monografii (e-book): Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. Real. Jan Walencik.  © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK  2022. 

FRAGMENTY:

Byłbym szczęśliwy, móc się raz jeszcze urodzić. Zresztą nieważne urodzenie. To raczej chodzi o dzieciństwo, o te lata beztroskie, sielskie, anielskie, w których o nic nie trzeba się troszczyć, bo do tego służy ojciec i matka. Dziecko już od kolebki nosi w sobie skazę, coś w rodzaju iskry, która często gaśnie, a czasem – dobrze rozdmuchana – roznieca się i przeobraża w życiową pasję.

Str. 53, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 68-69, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 90-91, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 152, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Czyż dla przyrodnika może być coś wspanialszego od możliwości uchwycenia tajników natury, tak skrzętnie ukrywanych? Leica staje się moim nieodłącznym towarzyszem. Uparcie trwam przy swojej pasji i jestem nieugięty w idei bezkrwawych łowów.

Str. 158-159, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 175, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 204-205, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 268-269, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

W 1949 r. na otwartym zjeździe w Wiśle zawyrokowano ogłosić Puchalskiego jako najgroźniejszego formalistę. Moje cztery filmy, zostały zniszczone, znikły raz na zawsze. Tak szumnie zakończyłem etap twórczej pracy w odrodzonej Polsce. Znów wysiłki pięciu lat podeptano, zbłocono – tym razem nie kutymi butami napadającego okupanta, lecz trzewikami noszącymi potężne cielce bezdennej, złośliwej, nikczemnej głupoty, zakutej w czerepie.

Str. 288, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 309, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 328, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 368-369, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Mam wrażenie, że człowiek się rodzi już z jakąś skazą, jakąś iskrą specjalną, która później zostaje rozdmuchana, rozbudowana do takiego momentu, do jakiego ja w tej chwili doszedłem, że ja żyję przyrodą, kręcę filmy, fotografuję, piszę książki, mam audycje. Jestem po prostu ciałem i duszą oddanym przyrodzie. To nie 50 a chyba ledwie 5, 10 lat pracy, bo czas zagubił się w wielkiej pasji do przyrody.

Str. 370, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 453, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022

Str. 462, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 464-465, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Jestem szczęśliwy, spełni się moje największe marzenie, będę w śnionej Antarktyce. Tam zrealizuję swój ostatni film. Robienie filmów to bardzo ciężka praca. Mam tyle jeszcze spraw do uporządkowania w fotografii, tyle albumów do wydania… Ja nie chcę umierać w łóżku, to nie jest mi pisane.

Str. 542-543, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 586-587, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 598, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 613, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część pierwsza. Życie z pasją. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

UWAGA!

PAKIET DLA MEDIÓW z materiałami promocyjnymi dwóch e-booków Puchalszczyzna (prezentacja, opisy, spisy treści, fragmenty tekstów, wybrane ilustracje, CV autora, linki) wysyłam na życzenie konkretnej Redakcji/Serwisu. Podobnie, na życzenie udostępniam bardzo ograniczoną liczbę ilustracji w CMYK, do publikacji drukowanych. Zainteresowanych proszę o wysłanie wiadomości w tej sprawie poprzez panel kontaktowy na dole strony START.

Gorąco zachęcam Państwa do wykorzystania treści załączonych do PAKIETU w publikacjach medialnych, ale wyłącznie w tych, które będą poświęcone tematyce monografii Puchalszczyzna.

Obydwa e-booki Puchalszczyna w formacie .pdf, z licencją do użytku osobistego Kupującego możesz kupić natychmiast w naszym SKLEPIE.

UWAGA!

Z ważnych powodów organizacyjnych i twórczych podjąłem decyzję o zamknięciu z dniem 21 października 2023 roku mojego sklepu internetowego https://sklep.zubrowa10.pl/.

Oznacza to również, że w tym samym dniu zakończy się sprzedaż moich obydwu e-booków pt. PUCHALSZCZYZNA, czyli monografii życia i twórczości Włodzimierza Puchalskiego, pioniera polskiej fotografii przyrodniczej i polskiego filmu przyrodniczego.

O dalszych losach PUCHALSZCZYZNY będę informował – na  https://zubrowa10.pl/blog-z-mojej-perspektywy/ i na https://www.facebook.com/janwalencik.zzapartymtchem/ – być może w niedalekiej przyszłości, w miarę pojawiania się istotnych dla niej wiadomości.

error: Content is protected !!