Żyjąca Europa

Czas trwania całej serii (ośmiu części): 416’ 
Format: 16:9 HD

Producent części II i III: Jan Walencik
Redaktor serii: Nick Upton
Producent serii: Peter Jones
Producenci wykonawczy: Hans Christian Alsvik, Arne Weise

Produkcja: Green Umbrela dla NRK i SVT we współpracy z DR, EO, ORF, TVP, WDR, YLE, ITEL i WGBH.

Realizacja: 1996–1998 r.
Zakończenie produkcji: 1998 r

Seria Żyjąca Europa przedstawia najlepsze przykłady ośmiu środowisk życia z całej Europy.
Tworzy ją osiem następujących części:

Żyjąca Europa. Część I. Kolebka cywilizacji;
Żyjąca Europa. Część II. Ostatnie pierwotne lasy;
Żyjąca Europa. Część III. Wody śródlądowe;
Żyjąca Europa. Część IV. Obszary trawiaste – dawne i współczesne;
Żyjąca Europa. Część V. Góry i wrzosowiska;
Żyjąca Europa. Część VI. Morza i wybrzeża;
Żyjąca Europa. Część VII. Arktyka – kraina lodu i śniegu;
Żyjąca Europa. Część VIII. Mieszkańcy miast.

Producenci serii jakby na nowo rysują mapę Europy, pełną linii, które wykraczają poza granice państw i tworzą z Europy układ przyrodniczy, jaki naprawdę można zobaczyć – wielką i bogatą mozaikę możliwości Natury. Przedstawiają opowieść o tym, jak na Starym Kontynencie dzika przyroda przeżyła obok bogatej historii człowieka. Większość Europy, jeśli nie cała, została dotknięta ludzka ręką. Jednak dzikie lasy i bagna, falujące równiny, góry i tundry wciąż pozostają domeną wielu gatunków zwierząt, między innymi: żubrów, niedźwiedzi polarnych, rysi, niedźwiedzi brunatnych, wilków, bocianów, sępów, orłów i rozległych kolonii ptaków morskich. W sumie ponad 200 gatunków ssaków, ponad 500 gatunków ptaków, ponad 130 gatunków gadów i płazów oraz niezliczone owady żyją wśród fantastycznie zróżnicowanych gatunków roślin. Dziś, u progu XXI wieku, hasło Europa, to o wiele więcej niż waluta, flaga i wspólnota. Odkrywając w tej serii osiem charakterystycznych środowisk, mamy szansę zacząć patrzeć na Europę, jak na czytelną i bogatą mozaikę unikalnych krajobrazów tworzonych przez kolejne fale cywilizacji, połączoną z cudownie zróżnicowaną mozaiką zwierząt i roślin.

CYTAT. Czołówka serii i końcówka filmu Żyjąca Europa. Ostatnie pierwotne lasy. Prod. Jan Walencik. Źródło: TVP

Żyjąca Europa. Część II. Ostatnie pierwotne lasy

Czas trwania: 52’ 00”
Format: 16:9 HD

Producent: Jan Walencik
Narrator: Peter Jones (Krystyna Czubówna – wersja polska)
Zdjęcia Jan Walencik
Montaż: Darren Flaxstone
Asystent producenta i dokumentacja: Jon Clay
Asystent operatora: Krzysztof Komar
Dodatkowa dokumentacja: Kathryn Jeffs
Kierownik produkcji: Sarah Wade
Techniczny koordynator postprodukcji: Derek Kilkenny – Blake
Asystent produkcji: Joanne Parsons
Finanse: Joanne Millar
Organizator planów zdjęciowych i operator dźwięku: Bożena Walencik
Muzyka: Nigel Beaham – Powell, Bella Russell
Montaż dźwięku: Ken Barton
Zgranie dźwięku: Andrew Wilson
Grafika: 4 : 2 : 2 Videographic Design Kate Boulton
Redaktor serii: Nick Upton
Producent serii: Peter Jones
Producenci wykonawczy: Hans Christian Alsvik, Arne Weise

Producenci dziękują za pomoc: Dyrekcji i Personelowi Białowieskiego Parku Narodowego – Polska, Dyrekcji i Personelowi Roztoczańskiego Parku Narodowego – Polska, Dyrekcji i Personelowi Nadleśnictwa Białowieża – Polska, Dyrekcji i Personelowi Nadleśnictwa Bielsk Podlaski – Polska, Dyrekcji i Personelowi Polskiej Akademii Nauk, Zakładowi Badania Ssaków w Białowieży – Polska, Czesławowi Okołowowi, Dyrekcji i Personelowi Stacji Biologicznej Oulanka – Finlandia, Juni Aspi, Jyrka Mäkelä, Ilpo Hanski, Jari Peltomäki, Elina Torvinen, Parkowi Przyrodniczemu Ranua – Finlandia, Dyrekcji i Personelowi  Lasów Państwowych i Parków Finlandii, The Wessex Coppice Group – Anglia, Heath House Estate, Hampshire – Anglia, Dyrekcji i Personelowi komisji Leśnictwa, New Forest – Anglia, Dyrekcji i Personelowi EKT Langedrag – Norwegia, Morten Bronndal.

Produkcja: Green Umbrela dla NRK i SVT we współpracy z DR, EO, ORF, TVP, WDR, YLE, ITEL i WGBH.
Realizacja: 1996–1998 r.
Zakończenie produkcji: 1998 r.

Kadry z filmu (CYTATY).

Gęste i zwarte puszcze pokrywały niegdyś cała Europę. Żyły w nich wilki, dziki oraz inne duże i małe zwierzęta. Dzisiaj tylko nieliczne europejskie lasy przetrwały w dawnej formie. Ten film pokazuje  ostatnie dzikie lasy w Polsce i w Finlandii oraz ich bogactwo, w tym żubry, wilki, rysie, dzienne ptaki drapieżne, sowy i czarne bociany, ale również koszatki i polatuchy. Tymczasem gospodarcze lasy Europy także są domem dla wielu stworzeń, nawet takich jak daniele, ale bardzo sterylne plantacje drzew iglastych stanowią już barierę dla dzikiego życia. A puszcze…? Być może żaden inny las nie pozwala odczuć tak bezpośrednio dzikości mateczników, jak właśnie puszcza. Spośród leśnych reliktów przetrwałych do dzisiaj w Europie najbardziej wyróżnią się Puszcza Białowieska.

CYTAT. Fragment filmu Żyjąca Europa. Ostatnie pierwotne lasy. Prod. Jan Walencik. Źródło: TVP

Żyjąca Europa. Część III. Wody śródlądowe

Czas trwania: 52’ 00”
Format: 16:9 HD
Producent: Jan Walencik
Narrator: Peter Jones (Krystyna Czubówna – wersja polska)
Zdjęcia Jan Walencik, Sinclair Stammers
Montaż: Darren Flaxstone
Asystent producenta i dokumentacja: Jon Clay
Asystent operatora: Krzysztof Komar
Dodatkowa dokumentacja: Kathryn Jeffs
Kierownik produkcji: Sarah Wade
Techniczny koordynator postprodukcji: Derek Kilkenny – Blake
Asystent produkcji: Joanne Parsons
Finanse: Joanne Millar
Organizator planów zdjęciowych i operator dźwięku: Bożena Walencik
Muzyka: Nigel Beaham – Powell, Bella Russell
Montaż dźwięku: James Mather
Zgranie dźwięku: Richard Crosby
Grafika: 4 : 2 : 2 Videographic Design Kate Boulton
Redaktor serii: Nick Upton
Producent serii: Peter Jones
Producenci wykonawczy: Hans Christian Alsvik, Arne Weise

Producenci dziękują za pomoc: Dyrekcji i Personelowi Plitvickiego Parku Narodowego – Chorwacja, Božidar Stlinović, Dyrekcji i Personelowi Jaskini Postojna – Słowenia, Slavko Polak, Notranjski Muzej Postojna – Słowenia, Alojz Troha, Dyrekcji i Personelowi Instytutu Hydrobiologicznemu Ochrid – Macedonia, Kierownictwu i Rybakom Zakładu Rybackiego Dojransko Ezero, Dojran – Macedonia, Branko Micevski, Dyrekcji i Personelowi Biebrzańskiego Parku Narodowego – Polska, Dyrekcji i Personelowi Wigierskiego Parku Narodowego – Polska, Dyrekcji i Personelowi Polskiej Akademii Nauk, Stacji Badawczej w Popielnie – Polska, Kierownictwu i Personelowi Stawów Rybackich w Siemieniu – Polska, John Colton, Personelowi Kingcombe Aquacare – Anglia, Rumuńskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu, Kierownictwu Rezerwatu Biosfery Delta Dunaju – Rumunia, James i Elana Roberts.

Produkcja: Green Umbrela dla NRK i SVT we współpracy z DR, EO, ORF, TVP, WDR, YLE, ITEL i WGBH.
Realizacja: 1996–1998 r.
Zakończenie produkcji: 1998 r.

Kadry z filmu (CYTATY).

Środowiska wód śródlądowych powstają z opadów deszczu i śniegu na wyżynach, w górach i na równinach nizin. Woda rusza stamtąd w odwieczną podróż ku morzu. Strumienie prowadza od źródeł i górskich jezior, rosną w siłę i jako małe cieki łącza się z rzekami, a te z kolejnymi, większymi. Stopniowo woda spowalnia swój bieg, nieraz rozlewa i tworzy rozległe mozaiki łąk i terenów podtopionych. Powstają ogromne trzcinowiska, stawy, zalewy, podmokłe bagienne lasy – wszystkie one staja się domem dla różnych roślin i zwierząt wodno-błotnych. W przeszłości wiele nizinnych krajobrazów Europy stanowiły rozlewiska i bagna. Dopiero później ludzie zaczęli oswajać wody. Europa była kiedyś ziemią rzek, jezior i strumieni. Obecnie wiele podmokłych miejsc zostało osuszonych, a rzeki uregulowano, co powoduje, że nie ma tam miejsca dla dzikiej przyrody. W Europie Środkowej wciąż jednak są fascynujące dzikie obszary, nietknięte jeziora, rzeźbione wodą jaskinie, zamieszkane przez dziwne stworzenia. Są tu też wielkie naddunajskie trzcinowiska i łęgi, a w Polsce – wspaniałe dzikie bagna w dolinie meandrującej nizinnej rzeki Biebrzy. W tej części Europy ludzie i dzikie stworzenia żyją razem, jak niegdyś na całym kontynencie.

CYTAT. Fragmenty filmu Żyjąca Europa. Wody śródlądowe. Prod. Jan Walencik. Źródło: TVP

W 1999 r. w Missoula, Montana (USA), na XXII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych, film Żyjąca Europa. Część III. Wody śródlądowe otrzymał wyróżnienie za znakomity materiał filmowy (dla Green Umbrella Ltd.). 

GALERIA – WERKFOTOSY Z REALIZACJI SERII (kliknij w dowolne zdjęcie, aby je powiększyć i wejść do galerii).

error: Content is protected !!