ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

22.08.2009 r.

Nasz film Puchalszczyzna w Tykocinie

W nadnarwiańskim Tykocinie zorganizowano dzisiaj Dzień Włodzimierza Puchalskiego. Będzie wystawa Jego prac i odsłonięcie Jego pomnika-rzeźby oraz projekcja kilku filmów. Na koniec, o 2100, przed tykocińską synagogą zostanie wyświetlony nasz film Puchalszczyzna.

CYTAT. Monika Żmijewska: Pan od bezkrwawych łowów. Źródło: Gazeta Wyborcza. Białystok, 04-05.12.2010 r.

CYTAT. Kadr z Filmu Puchalszczyzna. Reż. Bożena Walencik, Jan Walencik. Źródło: TVP.  

CYTAT. Kadr z Filmu Puchalszczyzna. Reż. Bożena Walencik, Jan Walencik. Źródło: TVP.  

CYTAT. Kadr z Filmu Puchalszczyzna. Reż. Bożena Walencik, Jan Walencik. Źródło: TVP.  

CYTAT. Kadr z Filmu Puchalszczyzna. Reż. Bożena Walencik, Jan Walencik. Źródło: TVP.