ARCHIWUM ŻUBROWEJ 10 – STRONY SPRZED 2022

ARCHIWUM ŻUBROWEJ 10 – STRONY SPRZED 2022:

ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

MEDIA O NAS

Tutaj przedstawiamy wybrane materiały medialne związane z naszą aktywnością twórczą – wywiady prasowe, internetowe i telewizyjne, felietony, artykuły, notatki, komunikaty, biogramy, zapowiedzi, reportaże i relacje, a także audycje telewizyjne i radiowe z naszym udziałem. Tych przykładów nie komentujemy, lecz pokazujemy je jako cytaty z części lub całości materiału (w formie, w jakiej został opublikowany wcześniej w mediach). W ten sposób budują one udokumentowaną opowieść o naszej pasji i pracy. W niektórych przypadkach – dla lepszej czytelności i uwypuklenia treści – cytujemy dodatkowo teksty.

Wszystkie materiały przytaczane są przez nas świadomie w stopniu niezbędnym dla zobrazowania naszej drogi twórczej, rozwoju i osiągnięć – podobnie, jak świadomie były cytowane nasze wypowiedzi i nasza twórczość, przez autorów tych materiałów.

Niektóre z wywiadów, zgodnie z praktyką ich wydawców, nie były autoryzowane przez Bożenę i Jana Walencików, toteż zdarzają się w nich nieścisłości w przytaczanych faktach i ich interpretacji. Wprawdzie zafałszowują one nieco rzeczywistość, jaka była udziałem naszej pary, ale ostatecznie nie mają decydującego wpływu na cały przekaz, płynący ze wszystkich przedstawionych tutaj form medialnych.

Aby zapoznać się z wybranym materiałem, kliknij w tytuł lub w ikonę na jednej z poniższych komórek.

Domowe przedszkole – TVP, 1986 r.

Świat Młodych, 21.07.1992 r.

Telewizja Edukacyjna – TVP, 12.1992 r.

Warszawski Ośrodek Telewizyjny – TVP, 1994 r.

Gazeta Wyborcza. Białystok, 04.12.1995 r.

Parki Narodowe, nr 2 1996 r.

Kawa czy herbata – TVP, 09.1998 r.

Parki Narodowe, nr 3 1998 r.

Gazeta Współczesna, 21.04.1999 r.

Kawa czy herbata – TVP, 08.1999 r.

Panorama, Wiadomości – TVP, 10.1999 r.

Klub Pana Rysia – TVP, 12.1999 r.

Kawa czy herbata – TVP, 21.03.2002 r.

Głos Białowieży, nr 5 2003 r.

Kawa czy herbata – TVP, 21.03.2007 r.

Natura i Kultura – Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego, nr 1 2007 r.

Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 7 2008 r.

Radio Żak, 31.10.2009 r.

Brać Łowiecka, nr 11 2009 r.

Studio weekend – TVP3 Białystok, 28.01.2011 r.

Magazyn Ekologiczny – Telewizja Białystok, 01.2011 r.

Dodatek do Gazety Wyborczej. Kraków, 26.11.2011 r.

Kwartalnik OTOP, nr 2 2013 r.

puszcza-bialowieska.blogspot.com, 26.03.2016 r.; Czytanie Puszczy – TVP3 Białystok, 28.03.2016 r.

Pytanie na śniadanie – TVP, 24.09.2016 r.

filmpro.com.pl [1(33)/2018 wiosna]

Dziennik Gazeta Prawna, 23-29.12.2019 r.

error: Content is protected !!