ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Informacja w piśmie uczelnianym

Verum, nr 8 1986 r.

CYTAT. Informacja o współpracy Jana Walencika z telewizyjnym Zwierzyńcem. Źródło: Verum, nr 8 1986 r., WSRP w Siedlcach.

Cd.

Cd.

Cd.

Starszy asystent z Centrum Obsługi Badań Naukowych i Dydaktyki WSRP, mgr Jan Walencik bierze udział w przygotowaniu i realizacji stałej audycji telewizyjnej – Zwierzyniec. Opracowywana przez niego część programu nosi nazwę Fotograficzny Zwierzyniec.

Jej celem jest rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży fotografowaniem przyrody, a dzięki temu kształtowanie emocjonalnego i poznawczego do niej stosunku. W okresie od 4 listopada 1985 roku do 17 marca 1986 roku zostały nadane następujące programy:

Fotografujcie przyrodę, program studyjny, pokaz wystawy fotograficznej Ptasie sekrety, przeźrocza,

Czym i jak fotografować, program studyjny, pokaz sprzętu fotograficznego i materiałów, 

Fotografujemy żubry na wolności, felieton filmowy, podchodzenie żubrów (stado wolnościowe) w Puszczy Białowieskiej,

Opowieść o portretach, program studyjny, pokaz fotograficznych portretów zwierząt i komentarz,

Spotkanie w puszczy, felieton filmowy, wywiad z Dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego,

Fotografujemy koniki polskie typu tarpana, felieton filmowy, spotkanie w Białowieskim Muzeum Przyrodniczym i w rezerwacie pokazowym koników,

Fotograficzne wspomnienie o wiośnie + konkurs, program studyjny, pokaz przeźroczy wiosennych, ogłoszenie konkursu fotograficznego Zwierzyńca,

Między ludźmi też można fotografować zwierzęta, program studyjny, pokaz zdjęć z wystawy pt. Ornitolodzy,

Spotkanie z fotografikiem-przyrodnikiem, program studyjny z udziałem L. K. Sawickiego.

Każdy z tych programów jest tak pomyślany, aby stanowił zwartą całość kompozycyjną i przykuwał uwagę młodego widza swoją atrakcyjnością. Ich autor prezentuje swój dorobek w tej dziedzinie od roku 1980 na różnego rodzaju wystawach krajowych i zagranicznych. Jest również laureatem wielu konkursów. W roku 1983 zdobył w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym I miejsce i Złoty Medal Polskiego Związku Łowieckiego. Spośród wystaw przykładowo można tu wymienić: Ornitolodzy – Bydgoszcz, Ptasie sekrety – Łódź, Ptaki Polski – Płowdiw (Bułgaria), Najmniejsze ssaki – Łódź. W roku 1985 z jego inicjatywy powstało i zostało zarejestrowane Siedleckie Towarzystwo Fotograficzne.

hk

CYTAT. Tekst zVerum nr 8 1986 r., pisma Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.