ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

16.10.2010 r.

Referat Jana Walencika o Włodzimierzu Puchalskim na sesji w Polskiej Akademii Umiejętności

Jan Walencik i Krzysztof Komar byli wczoraj w Krakowie, zaproszeni na niecodzienne spotkanie. W Wielkiej Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 zorganizowano specjalną sesję naukową poświęconą Włodzimierzowi Puchalskiemu. Obok innych prelegentów, Jan Walencik wygłosił godzinny referat pod tytułem Włodzimierz Puchalski – pionier polskiej fotografii i filmu przyrodniczego. Narodziny pasji, obficie ilustrowany wyświetlaną na ekranie historyczną ikonografią.

Po otwarciu na Wydziale Filologii Uniwersytetu Łódzkiego przewodu doktorskiego pod roboczym tytułem Filmowa twórczość Włodzimierza Puchalskiego. Monografia, Jan Walencik od 1985 roku prowadził badania nad życiem i twórczością bezkrwawego łowcy. Wskutek różnych okoliczności, po latach zaniechał aktywnej pracy naukowej, a w nielicznych okresach wolnych od realizacji filmowych przygotowywał obszerną monografię popularnonaukową życia i dzieła Włodzimierza Puchalskiego, zatytułowaną Puchalszczyzna. To właśnie ta specjalizacja była powodem zaproszenia go przez prof. dr. hab. Stefana Wierzbowskiego z PAU do wygłoszenia referatu na wczorajszej sesji.

CYTAT. Program sesji poświęconej Włodzimierzowi Puchalskiemu. Kraków, 15.10.2010 r. Źródło: materiały Polskiej Akademii Umiejętności.

Fragment referatu Narodziny pasji, wygłoszonego przez Jana Walencika na sesji poświęconej Włodzimierzowi Puchalskiemu, w Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków, 15.10.2010 r. © Jan Walencik 2017.

Fragment referatu Narodziny pasji, wygłoszonego przez Jana Walencika na sesji poświęconej Włodzimierzowi Puchalskiemu, w Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków, 15.10.2010 r. © Jan Walencik 2017.

Fragment referatu Narodziny pasji, wygłoszonego przez Jana Walencika na sesji poświęconej Włodzimierzowi Puchalskiemu, w Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków, 15.10.2010 r. © Jan Walencik 2017.

Fragment referatu Narodziny pasji, wygłoszonego przez Jana Walencika na sesji poświęconej Włodzimierzowi Puchalskiemu, w Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków, 15.10.2010 r. © Jan Walencik 2017.