ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

26.02.2014 r.

Rozpoczęliśmy produkcję filmu Niech żyją nasze bagna!, dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

Dzisiaj została podpisana umowa pomiędzy Biebrzańskim Parkiem Narodowym a ŻUBROWĄ 10 JAN WALENCIK na produkcję filmu pod roboczym tytułem Niech żyją nasze bagna! Od tej więc chwili realizujemy nowe, ważne twórczo przedsięwzięcie – półgodzinny film, wpisany w Projekt Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy (LIFE11/NAT/PL/422) współfinansowany przez instrument finasowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy. W ramach tej produkcji zrealizujemy dodatkowo dwa kilkuminutowe felietony filmowe przeznaczone do Internetu, na temat prac terenowych przy projekcie Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy. Zakończenie produkcji filmu przewidujemy w lutym 2016 r.

A001072. Biebrzański Park Narodowy: rzeka Biebrza poniżej Lipska. © Jan Walencik 2017.