ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

17.11.2013 r.

Student WSSiP w Łodzi, Grzegorz Dominiak, obronił pracę o filmie przyrodniczym i twórczości Jana Walencika

Od pewnego czasu student realizacji obrazu filmowego i telewizyjnego, a jednocześnie zadeklarowany i czynny admirator filmowania przyrody – Grzegorz Dominiak – przygotowywał swoją pracę magisterską. Niedawno ją obronił, a honorowy egzemplarz przekazał do naszej ŻUBROWEJ 10. Tytuł pracy magistra Grzegorza Dominiaka brzmi: Polski film przyrodniczy na przykładzie twórczości Jana Walencika. Napisał ją na Wydziale Filmu i Telewizji Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, pod kierunkiem dr. Piotra Andrejewa.

Pięknie, że są młodzi przyszli filmowcy, którzy kończąc studia filmowe widzą swoją drogę twórczą nie – jak większość – w filmie fabularnym, ale w szlachetnym filmowaniu Natury. Brawo!

CYTAT. Strona tytułowa pracy magisterskiej Grzegorza Dominiaka pt. Polski film przyrodniczy na przykładzie twórczości Jana Walencika. Źródło: Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, 2013 r.

CYTAT. Fragment pracy magisterskiej Grzegorza Dominiaka pt. Polski film przyrodniczy na przykładzie twórczości Jana Walencika. Źródło: Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, 2013 r.

CYTAT. Fragment pracy magisterskiej Grzegorza Dominiaka pt. Polski film przyrodniczy na przykładzie twórczości Jana Walencika. Źródło: Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, 2013 r.