ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

29.02.2012 r.

Zakończyliśmy produkcję filmu Zabójczy ogień (tytuł roboczy Żywioł ognia)

Dzisiaj dla ekipy ŻUBROWEJ 10 JAN WALENCIK dzień szczególny – zakończyliśmy właśnie formalnie produkcję filmu o roboczym tytule Żywioł ognia. Ostateczny, ekranowy tytuł tego obrazu to Zabójczy ogień.

Film powstał w ramach I etapu kampanii Świadomi zagrożenia (projektu Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów). Realizacja tego przedsięwzięcia trwała dwa lata – od 25 marca 2010 r. do 29 lutego 2012 r. Wyprodukowaliśmy dwie wersje: polską i angielską. W trakcie realizacji producent wykonawczy – ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK – miał zapewnione wsparcie merytoryczne i pomoc techniczno-organizacyjną ze strony Lasów Państwowych – konsultacje merytoryczne, w tym naukowe, możliwość wjazdu na tereny leśne jednostek Lasów Państwowych, bieżącą informację na temat występujących w kraju pożarów lasów, pomoc jednostek terenowych podczas zdjęć oraz stały kontakt z koordynatorem odpowiedzialnym z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Ekipie umożliwiono filmowanie podczas wspólnych ćwiczeń służb ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych i jednostek Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Tytułowa stopklatka filmu Zabójczy ogień. Reż. Jan Walencik. © Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 2012, © ŻUBROWA 10  2012.

E043939. Jan Walencik podczas realizacji zdjęć do filmu Zabójczy ogień. Trzyrzeczki, 05.05.2011 r. © Krzysztof Komar 2017.

E044063. Jan Walencik podczas filmowania pożaru łąk nad Nettą do filmu Zabójczy ogień. Jaminy, 08.05.2011 r. © Krzysztof Komar 2017.

Zobacz więcej o filmie Zabójczy ogień (informacje, zdjęcia, werkfotosy z realizacji i sam film) tutaj.