ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

29.04.2016 r.

Biebrzański Park Narodowy wydał płytę DVD z naszym filmem W trosce o bagna

Dwa miesiące temu ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK zakończyła produkcję filmu W trosce o bagna, a teraz Biebrzański Park Narodowy wydał go w trójjęzycznej wersji (polskiej, angielskiej, białoruskiej) na płycie DVD i przeznaczył do bezpłatnej dystrybucji, realizując tym samym jeden z celów Projektu Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy LIFE11/NAT/PL/422). Autorem projektu graficznego okładki i płyty oraz autorem zamieszczonych zdjęć jest Jan Walencik, wpółreżyser filmu W trosce o bagna.

CYTAT. Awers okładki wydawnictwa DVD W trosce o bagna / Taking care ot the marshes / КЛАПОЦЯЧЫСЯ  ПРА  БАГНЫ. Proj. graf. i fotografie Jan Walencik. Źródło: BbPN.

CYTAT. Rewers okładki wydawnictwa DVD W trosce o bagna / Taking care ot the marshes /  КЛАПОЦЯЧЫСЯ  ПРА  БАГНЫ. Proj. graf. i fotografie Jan Walencik. Źródło: BbPN.

CYTAT. Nadruk płyty DVD W trosce o bagna / Taking care ot the marshes / КЛАПОЦЯЧЫСЯ  ПРА  БАГНЫ. Proj. graf. i fotografia Jan Walencik. Źródło: BbPN.