ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

BOŻENA  I  JAN WALENCIK – SPIS  FILMÓW  I  KSIĄŻEK (2021)

(stan z 31.12.2021 r.)


FILMY (obok każdego tytułu podany jest rok zakończenia produkcji oraz czas trwania filmu w minutach i sekundach)

  1.  Symbioza?   1986 (1987)   15’ 43”   
  2.  
Circus pygargus – błotniak popielaty  1986 (1987)   18’ 08” 
  3.  
Gniazda, jaja, pisklęta  1987   29’ 30”  
  4.  
Czas godów   1988   21’ 08” 
  5.  
Tajemnice naszych kwiatów   1988   29’ 50”  
  6.  
Chronić czy nie chronić?   1988   28’ 29”  
  7.  
Ptasie jaja, ptasie gniazda   1988   3’ 10”  
  8.  
Żerowisko  1988   3’ 18”  
  9.  
Owady i kwiaty   1988   3’ 45”  
10.  
Pisklęta  1988   3’ 19”  
11.  
Wiosna   1988   3’ 10”  
12.  
Daniele   1990   25’ 44”  
13.  
Zielone Płuca Polski   1990   37’ 56”  
14.  
Powszedni żywot jeleni  1990   37’ 27”  
15.  
Tropem łosia  1990   39’ 15”  
16.  
Śniardwy – zdjęcia (reż. Jerzy Porębski)   1990   26’ 35” 
17.  
Sprawa białowieskiego żubra   1990  32’ 43”  
18.  
Arka Noego. Puszcza żubra – zdjęcia i dźwięk (reż. Georg von Rönn)   1990   28’ 02”  
19.  
Kraina wody, piasku i wiatru   1990  29’ 18”  
20.  
Dolina nieujarzmionej rzeki  1991   52’ 00”  
21.  
Zwierzęta chronione   1992   9’ 56”
22.  
Ssaki  1992   9’ 56”  
23.  
Ptaki   1992   9’ 56”  
24.  
Bagna Biebrzańskie i ich mieszkańcy  1992   9’ 56”  
25.  
Jeleń europejski  1992   9’ 56”
26. 
Łoś   1992   9’ 56”
27.  
Daniel   1992   9’ 56”
28.  
Żubr   1992   9’ 56”
29.  
Wędrujące wydmy   1992   9’ 56”
30.  
Zielona kraina  1992   9’ 56”
31.  
Bobrze, czy na Wigrach jest dobrze?   1993   50’ 34”  
32.  
Ballada o Czarnej Hańczy   1993   29’ 29”  
33.  
Bobry znad Wiatrołuży  1993   10’ 03”  
34.  
Suchar   1993   10’ 01”  
35.  
Gągoły  1993   10’ 02”
36.  
Obchód  1993   3’ 56”  
37.  
Zimorodki   1993   3’ 47”  
38.  
Kamionka   1993   4’ 00”  
39.  Czarna Hańcza  1993   3’ 15”  
40.  
Łabędzie  1993   4’ 00”  
41.  
Żeremie  1993   3’ 56”  
42.  
Tama  1993   3’ 51”  
43.  
Przedwiośnie   1993   3’ 30”  
44.  
Nurogęsi  1993   3’ 28”  
45.  
Bieliki  1993   3’ 29”  
46.  
Boberki  1993   3’ 06”  
47.  
Gągołki  1993   3’ 30”  
48.  Głodomory   1993   3’ 06”  
49.  
Wigry  1993   3’ 11”  
50.  
Tętno pierwotnej puszczy. Cz. I. Wielki dom  1995   29’ 30”  
51.  
Tętno pierwotnej puszczy. Cz. II. Niekończący się wyścig   1995   29’ 30”  
52.  
Tętno pierwotnej puszczy. Cz. III. Olbrzymy i karły  1995   29’ 30”  
53.  
Tętno pierwotnej puszczy. Cz. IV. Nie tylko kły i pazury   1995   29’ 30”  
54.  
Tętno pierwotnej puszczy. Cz. V. Żywa sieć  1995   29’ 30”  
55.  
Puchalszczyzna  1996   35’ 04”  
56.  
Ostatnia puszcza  1997   29’ 18”  
57.  
Żyjąca Europa. Cz. II. Ostatnie pierwotne lasy  1998   52’ 00”  
58.  
Żyjąca Europa. Cz. III. Wody śródlądowe  1998   52’ 00”  
59.  
Tajemnice przyrody. Niepokonany wilk  2001   52’ 00”  
60.  
Tajemnice przyrody. Powrót bobra   2001   52’ 00”  
61.  
Kraina żubra  2008   20’ 10”  
62.  
Saga prastarej puszczy. Cz. I. Opowieść o wilku. Nie ma jak stado   2009   52’ 00”  
63.  
Saga prastarej puszczy. Cz. II. Opowieść o mrówce. Samotność w tłumie   2009   52’ 00”  
64.  
Saga prastarej puszczy. Cz. III. Opowieść o kruku. Skaza odmieńca   2009   52’ 00”  
65.  
Saga prastarej puszczy. Cz. IV. Opowieść o żubrze. Cywilizowanie dzikości   2009   52’ 00”  
66.  
Saga prastarej puszczy. Cz. V. Opowieść o żuku. Potęga karła  2009   52’ 00”  
67.  
Saga prastarej puszczy. Cz. VI. Opowieść o dziku. Cena niezależności   2009   52’ 00”  
68.  
Saga prastarej puszczy. Cz. VII. Opowieść o nornicy. Niezwyczajna zażyłość  2009   52’ 00”  
69.  
Saga prastarej puszczy. Cz. VIII. Opowieść o bobrze. Nieosiągalna arkadia   2009   52’ 00”  
70.  
Saga prastarej puszczy. Cz. IX. Opowieść o sóweczce. Prawo drapieżnika   2009   52’ 00”  
71.  
Saga prastarej puszczy. Cz. X. Opowieść o rysiu. Wbrew naturze   2009   52’ 00”  
72.  
Zabójczy ogień   2012   51’ 55” 
73.  
W trosce o bagna   2016   46’ 20”  
74.  
Naturalnie… nie ma jak Lubelskie   2018   42’ 13” 
75.  
Jestem puszczą XXI wieku   2020   55’ 06”

KSIĄŻKI 

  1.  Jan Walencik: Tętno pierwotnej puszczy. Białowieski Park Narodowy   1997 (wyd. I), 2000 (wyd. II)  Wydawnictwo MUZA S.A. Sport i Turystyka
  2.  Jan Walencik: 
Dolina nieujarzmionej rzeki. Biebrzański Park Narodowy   1998  Wydawnictwo MUZA S.A. Sport i Turystyka
  3.  Jan Walencik: 
Wild River Valley. Biebrza National Park   1998  Wydawnictwo MUZA S.A. Sport i Turystyka
  4.  Jan Walencik: 
Heartbeat of the Primeval forest. Białowieża National Park  2000  Wydawnictwo MUZA S.A. Sport i Turystyka
  5.  Jan Walencik: 
Bobry z zapomnianej Jaćwieży. Wigierski Park Narodowy 2001  Wydawnictwo MUZA S.A. Sport i Turystyka
  6.  Jan Walencik: 
Tego nie ma w podręczniku. Puszcza Białowieska  2001 (wyd. I), 2006 (wyd. II)  Wydawnictwo Dolnośląskie
  7.  Jan Walencik: 
Smak białowieskiego miodu. Jak kręciłem serial „Tętno pierwotnej puszczy”  2010  Wydawnictwo ŻUBROWA 10
  8.  Jan Walencik: 
Ostatnia puszcza nizinnej Europy. The Last Primeval Forest in Lowland Europe  2010  Wydawnictwo ŻUBROWA 10
  9.  Bożena i Jan Walencik: 
Saga prastarej puszczy. Opowieść filmowa  2016  Wydawnictwo ŻUBROWA 10

© ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK  2021