ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Inne opracowania

Oto różne formy wydawnicze, poza omówionymi we wcześniejszych zakładkach – publikacje opracowane przez różnych autorów, w których wykorzystano fotografie lub teksty autorstwa Jana Walencika.

CYTAT. Okładka, str. 6 i 36. Okolicznościowe wydawnictwo o parkach narodowych: La Polonia naturalmente (Naturalnie Polska). Sport i Turystyka – MUZA S.A., Warszawa 1996 r.  

Cd.

Cd.

CYTAT. Str. 44 i 45 oraz okładka. Okolicznościowe wydawnictwo o parkach narodowych: La Polonia naturalmente (Naturalnie Polska) i Poland the natural choice (Naturalnie Polska). Sport i Turystyka – MUZA S.A., Warszawa 1996 r

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka, str. 65. Wydawnictwo Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego: Zasady funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego powiększonego na cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2000 r. 

Cd. 

CYTAT. Okładka zestawu 10 pocztówek z fotografiami żubrów autorstwa Jana Walencika. Puszczy imperator. Źródło: Białowieski Park Narodowy, 2000 r. 

CYTAT. Karta pocztowa z fotografią żubrów autorstwa Jana Walencika na znaczku. Białowieski Park Narodowy. Źródło: Poczta Polska, 05.2001 r. 

CYTAT. Pocztówka okolicznościowa: Eko przyjaciel. Źródło: Polski Klub ekologiczny Okręg Kujawsko-Pomorski, 2015 r. 

CYTAT. Kalendarzyk mini ze zdjęciem żubrów autorstwa Jana Walencika. Źródło: Polmos Białystok, 2000 r..

CYTAT. Front i tył okładki. Wydawnictwo płytowe – multimedialny informator: Puszcza Białowieska. Źródło: Białowieski Park Narodowy, 2001 r. 

Cd.

CYTAT. Opracowanie – Zbigniew Głowaciński (redaktor): Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Red List of Threatened Animals in Poland. Polska Akademia Nauk Instytut Ochrony Przyrody, Kraków 2002 r.

CYTAT. Opracowanie – Andrea Burmester, Anna Engels, Birgit Scheuerbrandt: World natural Heritage and Cultural lanscapes in Europe (Światowe dziedzictwo naturalne i krajobrazy kulturowe w Europie). 2005 r. Źródło: Bundesamt für Naturschutz Skripten 149.

CYTAT. Okładka, str. 8 i 21. Opracowanie – Zdzisław Pucek (redaktor): European Bison (Żubr europejski). IUCN – The World Conservation Union, Gland/Cambridge 2004 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Zestaw 12 pocztówek z fotografiami zwierząt autorstwa Jana Walencika. Wydawca: FOTOMIX, 2006 r. Źródło: chyra.pl

CYTAT. Plakat: Nie pozwól aby zginęła we wnyku! STOP kłusownictwu!!  Wydawca: Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne „Zielona Swoboda”,  2006 r.

CYTAT. Plakat-biuletyn: Żyjąca planeta. Puszcza Białowieska puszcza S.O.S. Źródło: WWF Polska,  2006 r. 

CYTAT. Okładka i str. 12. Opracowanie – Andrzej Górniak, Bazyli Poskrobko (redaktorzy): Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w systemie ochrony przyrody i edukacji środowiskowej. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008 r. 

Cd.

CYTAT. Okładka wydawnictwa płytowego. The Magic Carpthians: Enjoy trees! (Polub drzewa!). Greenpeace, 2010 r.

CYTAT. Wnętrze wydawnictwa płytowego. The Magic Carpthians: Enjoy trees (Polub drzewa!). Greenpeace, 2010 r. 

CYTAT. Zestaw publikacji wydanych w ramach projektu Kraina Żubra. Źródło: Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, 2010 r. 

CYTAT: Okładka i str. 16. Opracowanie edukacyjne –  Katarzyna Daleszczyk: To my żubry. Wydawnictwo „ZET”, Wrocław 2011 r. 

Cd.

CYTAT: Okładka i str. 50. Wydawnictwo płytowo-książkowe –  Tomasz Ogrodowczyk: PUCHALSKI. Pierwsze filmy Włodzimierza Puchalskiego. Lasy Państwowe, Warszawa 2016 r. 

Cd.

CYTAT. Okładka, str. 44 i 45. Wydawnictwo płytowo-książkowe –  Tomasz Ogrodowczyk: PUCHALSKI. Filmy Włodzimierza Puchalskiego. Lasy Państwowe, Warszawa 2016 r. 

Cd.

Cd.