ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

25.04.2012 r.

Lasy Państwowe wydały płytę z naszym filmem Zabójczy ogień

Dwa miesiące temu ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK zakończyła produkcję filmu Zabójczy ogień, a teraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wydała go w dwujęzycznej wersji na płycie DVD i przeznaczyła do bezpłatnej dystrybucji, szczególnie wśród nauczycieli, strażaków, młodzieży i mieszkańców wsi, realizując tym samym jeden z celów dydaktycznych kampanii Świadomi zagrożenia, w ramach której film powstał. Autorem projektu graficznego okładki i płyty oraz autorem zamieszczonych zdjęć jest Jan Walencik, reżyser filmu Zabójczy ogień.

CYTAT. Awers okładki wydawnictwa DVD Zabójczy ogień / Deadly fire. Proj. graf. i fotografie Jan Walencik. Źródło: DGLP.

 

CYTAT. Rewers okładki wydawnictwa DVD Zabójczy ogień / Deadly fire. Proj. graf. i fotografie Jan Walencik. Źródło: DGLP.

CYTAT. Nadruk płyty DVD Zabójczy ogień /  Deadly fire. Proj. graf. i fotografia Jan Walencik. Źródło: DGLP.