ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Mój pierwszy rycyk

W 2017 roku odnalazłem w domowym archiwum swój dawny maszynopis, o którym zupełnie zapomniałem. To był kilkustronicowy tekst z sierpnia 1983 roku, napisany chyba z chęci podzielenia się ze światem moją radością z okresu, gdy po raz pierwszy fotografowałem ptaki na gnieździe z ukrycia. Szlamniki rycyki. Pamiętam jak dziś, na łące pod Klimontami – zapomnianą podlaską wsią…

Kiedy teraz po latach czytam ten tekst – z jego euforią, sposobem budowania zdań, interpunkcją – widzę, jak do imentu byłem przesiąknięty opowieściami Włodzimierza Puchalskiego. Bezkrwawymi łowami, Wyspą kormoranów, Wśród trzcin i wód. Jego spojrzeniem na świat przyrody, Jego językiem, stylem.

Ale też myślę sobie, że to nieświadome naśladowanie, dziś może nawet nieco anachroniczne dla mnie samego, było mi wtedy bardzo potrzebne. Serio – dawało siłę i nadzieję…

Jan Walencik

D000884. © Jan Walencik 2017.

D000883. © Jan Walencik 2017.

D000897. © Jan Walencik 2017.

D000895. © Jan Walencik 2017.

D000942. © Jan Walencik 2017.

D000885. © Jan Walencik 2017.

D000911. © Jan Walencik 2017.

D000984. © Jan Walencik 2017.

D000960. © Jan Walencik 2017.

D000955. © Jan Walencik 2017.

D000981. © Jan Walencik 2017.

D000887. © Jan Walencik 2017.

D000951. © Jan Walencik 2017.

D000941. © Jan Walencik 2017.

D000913. © Jan Walencik 2017.

D000941. © Jan Walencik 2017.

D000913. © Jan Walencik 2017.