ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

20.12.2016 r.

Nasz nowy, największy album Saga prastarej puszczy. Opowieść filmowa. Mamy pierwsze egzemplarze!

Jest! W końcu jest. NASZE NAJNOWSZE DZIEŁO. Największy album z dotychczasowych jakie stworzyliśmy – Saga prastarej puszczy. Opowieść filmowa. Coś specjalnego dla naszych czytelników, coś specjalnego dla naszych widzów. Nowa konstrukcja – FABULARNY ALBUM FILMOWY.

Mamy pierwsze wydrukowane i oprawione egzemplarze. Drukowanie całego nakładu jeszcze trochę potrwa. To książka trudna w produkcji, ale i w przygotowaniu. A przygotowanie odbywało się w całości w ŻUBROWEJ 10 JAN WALENCIK i trwało od czerwca aż dotąd. Książka bije rekordy: 664 strony, 1942 fotografie, grubość 5,5 cm, waga ok. 6 kg!

Album wydaliśmy razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

E054444. Autorzy, Bożena i Jan Walencikowie z jednym z pierwszych, grudniowych egzemplarzy albumu Saga prastarej puszczy. Opowieść filmowa oraz z wydawnictwem płytowym BD Telewizji Polskiej S. A. z serialem Saga prastarej puszczy. 20.12.2016 r. © Krzysztof Komar 2017.