ARCHIWUM ŻUBROWEJ 10 – STRONY SPRZED 2022

ARCHIWUM ŻUBROWEJ 10 – STRONY SPRZED 2022:

ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

12. Daniele

Czas trwania: 25’ 44”
Format: 4:3 SD

cenariusz, reżyseria, zdjęcia: Jan Walencik
Asystent: Bożena Walencik
Konsultacja: dr inż. Andrzej Krzywiński
Współpraca: Lech Twardowski, Jan Werner
Montaż: Violetta Przysiecka, Iwona Małachowska
Dźwięk: Bożena Walencik, Jan Walencik, Jacek Bąk
Opracowanie muzyczne: Aleksandre Przybytek
Lektor: Ksawery Jasieński
Kierownik produkcji: Ryszard Urbaniak

Produkcja: Centralna Wytwórnia Programów i Filmów Telewizyjnych POLTEL
Współpraca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Realizacja: 1988–1989 r.
Zakończenie produkcji: 1990 r.

Kadry z filmu (CYTATY).

Spośród jeleniowatych, daniele są u nas najmniej znane. Przed zlodowaceniem żyły podobno na naszych ziemiach, ale gdy klimat się oziębił, wymarły. W siedemnastym wieku sprowadzono je do polskich zwierzyńców z południowej Europy i Azji Mniejszej. Dzisiaj zamieszkują niemal cały nasz kontynent. Kilkuwiekowa aklimatyzacja dała efekty. Współczesne daniele są doskonale przystosowane do zmiennych warunków klimatycznych naszej strefy geograficznej. Jako zwierzęta towarzyskie tworzą grupy, czyli chmary. Osobne dla byków, osobne dla łań z cielętami i młodzieżą. Ten porządek zmienia się jesienią, gdy daniele opanowuje amok godów…

CYTAT. Fragment filmu Daniele. Reż. Jan Walencik. Źródło: TVP.

GALERIA: WERKFOTOSY Z REALIZACJI FILMU (kliknij w dowolne zdjęcie, aby je powiększyć i wejść do galerii).

error: Content is protected !!