ARCHIWUM ŻUBROWEJ 10 – STRONY SPRZED 2022

ARCHIWUM ŻUBROWEJ 10 – STRONY SPRZED 2022:

ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

61. Kraina żubra

Czas trwania: 20’ 10”
Format: 16:9 SD

Scenariusz, komentarz, reżyseria: Jan Walencik
Muzyka: Michał Lorenc
Dźwięk: Maciej Walencik, Jan Walencik
Konsultacja naukowa: Rafał Kowalczyk
Lektor: Jarosław Kawecki, Richard Bialy
Montaż obrazu i dźwięku: Maciej Walencik, Jan Walencik
Postprodukcja obrazu: Lunapark
Montaż on-line, korekcja barwna: Kamil Dąbkowski, Jerzy Nieman
Opracowanie i zgranie dźwięku: Andrzej Kowal

Projekt Kraina Żubra – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej (LIFE 06NAT/PL/000105) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE – Przyroda przez Frankfurt Zoological Society – Help for threatended wildlife. Koordynatorem Projektu jest Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży, a partnerami Białowieski Park Narodowy, Fundacja Zielone Płuca Polski i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku z Nadleśnictwami: Białowieża, Browsk i Hajnówka. Projekt Kraina żubra obejmuje Puszczę Białowieską – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk NATURA 2000 nr PL200004.

Produkcja: Jarosław Chyra/CHYRA.pl
Realizacja: 2007–2008 r.
Zakończenie produkcji: 2008 r.

Kadry z filmu (CYTATY).

Film Kraina żubra powstał w ramach projektu Kraina Żubra – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Realizatorzy przedstawiają unikalność, bogactwo i bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej – odwiecznego matecznika żubrów. Przypominają historię ochrony żubra – gatunku zagrożonego wyginięciem. Prezentują cele i działania projektu. Podstawowym celem jest wypracowanie zrównoważonego systemu ochrony żubra w całym regionie Puszczy Białowieskiej, a celami szczegółowymi są:

– stworzenie możliwości rozprzestrzeniania się żubrów poprzez korytarze ekologiczne i odpowiednią lokalizację paśników;
– poprawa bazy żerowej i warunków środowiskowych;
– wprowadzenie systemu wszechstronnego monitoringu populacji żubrów;
– konsultacje społeczne i działania informacyjno-promocyjne;
– wprowadzenie działań łagodzących potencjalne konflikty;
– promocja turystycznego wykorzystania obecności żubra.

Zobacz więcej o projekcie Kraina Żubra – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej.

CYTAT. Fragment filmu Kraina żubra. Reż. Jan Walencik. Źródło: ZBS PAN

 

W 2008 r. koordynator projektu Kraina Żubra – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej, Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży i partner projektu, Fundacja Zielone Płuca Polski, wydali płytę DVD z filmem Kraina żubra, przeznaczoną do niekomercyjnego popularyzowania idei projektu.

Okładka DVD z filmem Kraina żubra.

CYTAT. Awers okładki wydawnictwa DVD Kraina żubra Land of the Bison. Fotografia: Jan Walencik. Źródło: ZBS PAN.

CYTAT. Rewers okładki wydawnictwa DVD Kraina żubra Land of the Bison. Źródło: ZBS PAN.

CYTAT. Nadruk płyty DVD Kraina żubra / Land of the Bison. Źródło: ZBS PAN.  

error: Content is protected !!