ARCHIWUM ŻUBROWEJ 10 – STRONY SPRZED 2022

ARCHIWUM ŻUBROWEJ 10 – STRONY SPRZED 2022:

ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Naturalnie... nie ma jak Lubelskie

Czas trwania: 42’ 13”  
Format: 16:9 HD

Pomysł filmu, scenariusz, reżyseria: Bożena Walencik, Jan Walencik
Zdjęcia: Tadeusz Baraniecki (opieka operatorska i konsultacje – Jan Walencik), Jan Walencik
Organizacja produkcji: Krzysztof Komar
Montaż obrazu i dźwięku, koloryzacja: Jan Walencik
Komentarz: Bożena i Jan Walencik (na podstawie materiałów edukacyjnych Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych)
Lektor: Aleksander Bromberek
Muzyka: Paris Music
Koordynator ze strony Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych: Krzysztof Wojciechowski
Konsultacje merytoryczne: Justyna Jędruch, Marcin Kozieł, Krzysztof Wojciechowski 

Za pomoc podczas realizacji zdjęć autorzy filmu dziękują pracownikom Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz pracownikom Poleskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych w województwie lubelskim, Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Stadniny Koni Janów Podlaski, Stadniny Koni Białka, Gospodarstwa Rybackiego Samoklęski 

Produkcja: ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK
Producent filmu: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
Realizacja: 2018 r.

Kadry z filmu (CYTATY).

Film Naturalnie… nie ma jak Lubelskie zrealizowano w ramach środków budżetowych Województwa Lubelskiego, na zamówienie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, w celu promocji edukacyjnej 17 parków krajobrazowych: Chełmskiego Parku Krajobrazowego, Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie, Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, Poleskiego Parku Krajobrazowego, Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, Strzeleckiego Parku Krajobrazowego, Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego, Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie.

Zwiastun filmu Naturalnie… nie ma jak Lubelskie. Reż. Bożena i Jan Walencik. © ZLPK 2018, © ŻUBROWA 10  2018.

Film Naturalnie… nie ma jak Lubelskie nie jest typowym filmem przyrodniczym zagłębiającym się wyłącznie w naturę, ponieważ zawiera sporo koniecznych do zaprezentowania treści geograficzno-informacyjnych. Nie oznacza to jednak, że jest monotonnym i nudnym wykładem odstręczającym widzów. Przeciwnie, autorzy zaproponowali nieszablonową formę, obliczoną na zainteresowanie publiczności i zdaje się spełniającą dzisiejsze oczekiwania. Zapragnęli, aby widzowie pozostali przez ponad czterdzieści minut przy dość dynamicznej opowieści, by nabrali chęci kontaktu z przyrodą oraz pragnienia odwiedzenia najcenniejszych jej lubelskich fragmentów, a także by innym nieśli przesłanie, że właśnie lubelska przyroda jest wyjątkowa i koniecznie trzeba ją poznać na miejscu.

Takiemu wyzwaniu odpowiada forma, jakiej użyli: filmowa ballada, czyli zastosowanie jakby zrytmizowanego ciągu zwrotek i refrenów. Owe zwrotki, to sceny epickie – opisowe, zawierające bardzo wyważony i przystępny literacko komentarz lektorski, ale przede wszystkim wysmakowane ujęcia krajobrazowe i detaliczne elementy z poszczególnych parków krajobrazowych. Jednak kluczem do tych zwrotkowych prezentacji nie jest monotonne, zielnikowe wyliczanie kolejnych parków i tego, co każdy ma najlepszego. Sposobem na atrakcyjniejsze i mądrzejsze pokazanie zasobów tych parków, jest pogrupowanie ich wspólnych tematycznie walorów przyrodniczych (Krajobrazy osadnicze, rolnicze i historyczne; Zróżnicowanie geologiczne; Jeziora i torfowiska; Życiodajne dzikie lasy; Strumienie, rzeki i doliny rzeczne). Te epickie (lektorskie) sceny – zwrotki – przełamane są refrenami, czyli scenami lirycznymi – etiudami. Są to nastrojowe, mocno emocjonalne frazy, zbudowane wyłącznie z wyrafinowanych obrazów dziewiczej przyrody i muzyki. Odmiennie niż w scenach epickich, w etiudach autorzy pokazują wiele zwierząt, często rzadkich (także roślin) w interesujących estetycznie przejawach ich życia, zawartych w finezyjnych zdjęciach współbrzmiących z oryginalną muzyką. 

Film Naturalnie… nie ma jak Lubelskie. Reż. Bożena i Jan Walencik. © ZLPK 2018, © ŻUBROWA 10  2018. 

Więcej informacji o przyrodzie i turystyce w parkach krajobrazowych Lubelszczyzny tutaj.

error: Content is protected !!