ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Spot Białowieski Park Narodowy

Czas trwania: 1’ 38”
Format: 16:9 HD

Pomysł i realizacja: Jan Walencik
Muzyka: Paris Music
Organizacja produkcji: Krzysztof Komar

Producent wykonawczy: ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK
Producent spotu: Białowieski Park Narodowy
Realizacja: maj 2017 r.

Rodzina borsuków i cały las wokół upaja się pełnią życia. Wiosna w pełni. Dzikie życie znienacka staje przed niszczącą siłą ognia. Borsuczą rodzinę ich sąsiadów i cały trwający od wieku las dziesiątkuje szalejący żywioł. Cały skomplikowany system życia trwałby dalej, gdyby nie bezmyślny podpalacz. Zawzięty, mści się na leśnikach za swoje nieczyste postępki, stając się okrutnym prześladowcą rozbuchanej życiem natury.

Zabójczy ogień jest smutną przypowieścią – tylko na pierwszy rzut oka taką niby o życiu i dramatach samej przyrody. Po głębszym jednak wejrzeniu staje się raczej historią moralizującą – o niepięknej stronie ludzkiej natury.

Film powstał w ramach I etapu kampanii Świadomi zagrożenia  (projektu Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów). Realizacja tego przedsięwzięcia pod tytułem roboczym Żywioł ognia, trwała dwa lata – od 25 marca 2010 r. do 29 lutego 2012 r. Wyprodukowano dwie wersje: polską i angielską. W trakcie realizacji producent wykonawczy – ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK – miał zapewnione wsparcie merytoryczne i pomoc techniczno-organizacyjną ze strony Lasów Państwowych: konsultacje merytoryczne, w tym naukowe, możliwość wjazdu na tereny leśne jednostek Lasów Państwowych, bieżącą informację na temat występujących w kraju pożarów lasów, pomoc jednostek terenowych podczas zdjęć oraz stały kontakt z koordynatorem odpowiedzialnym z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Ekipie umożliwiono filmowanie podczas wspólnych ćwiczeń służb ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych i jednostek Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Spot Białowieski Park Narodowy. Real. Jan Walencik. © Białowieski Park Narodowy 2017, © ŻUBROWA 10  2017.