ARCHIWUM ŻUBROWEJ 10 – STRONY SPRZED 2022

ARCHIWUM ŻUBROWEJ 10 – STRONY SPRZED 2022:

ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Druga wystawa Arbores vitae w Krakowie

Czwarta odsłona Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza, wypadła znowu w Krakowie. Osiem miesięcy po poprzedniej. Znowu w niezwykłym miejscu: na skwerze przed bazyliką św. Franciszka z Asyżu, przy ul. Franciszkańskiej 4 – vis-à-vis Okna Papieskiego. Było w tym wydarzeniu coś szczególnego, nawet mistycznego, bardzo wzniosłego. Bo oto fotograficzne odbicie białowieskiej Świątyni Natury spotkało się z portretowym odbiciem Orędownika i Obrońcy białowieskiego dziedzictwa. Wrażliwe serca i umysły z pewnością usłyszały raz jeszcze tamto głośne wołanie z IV Pielgrzymki, ważną dla Polaków naukę sprzed lat:

Człowiek otrzymał od Boga zadanie panowania nad przyrodą. To panowanie nie oznacza samowolnego niszczenia przyrody, wykorzystywania jej zasobów bez ograniczeń. Mówię tu o białostockiej ziemi, która należy do jednej z najpiękniejszych w Polsce, ze wspaniałą Puszczą Białowieską. Ale zwracam się do wszystkich ludzi w całej Ojczyźnie, gdyż degradacja środowiska naturalnego jest coraz większa, a zagrożenie to w Polsce zdaje się być szczególnie alarmujące. Przyroda cierpi z powodu człowieka. Dar panowania nad przyrodą winniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Tu także chodzi o siódme przykazanie: „Nie kradnij!”

Jan Paweł II

Wystawa Arbores vitae u Franciszkanów oraz związane z nią wydarzenia trwały od 1 sierpnia do 26 września 2012 roku i były udziałem kilkudziesięciu tysięcy zwiedzających i widzów. Pokazowi fotografii towarzyszył – podobnie jak przy poprzednich edycjach – rozbudowany program edukacyjny, z projekcjami filmów w Auli bł. Jakuba (vis-à-vis wystawy) i dniem specjalnym w tej samej Auli (15 września).

Strona pierwsza folderu drugiej wystawy Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. 01.08.2012 r. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi.

Strona druga folderu drugiej wystawy Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi.

Strona trzecia folderu drugiej wystawy Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi.

Strona czwarta folderu drugiej wystawy Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi.

Strona piąta folderu drugiej wystawy Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi.

Strona szósta folderu drugiej wystawy Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi.

Trzecia strona zaproszenia na drugą wystawę fotografii Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. 01.08.2012 r. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi.

Druga strona zaproszenia na druga wystawę fotografii Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. 01.08.2012 r. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi.

CYTAT. Informacja o drugiej wystawie fotografii Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. Źródło: zyciezakonne.pl, 06.08.2012 r. 

CYTAT. Informacja o drugiej wystawie fotografii Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. Źródło: zyciezakonne.pl, 06.08.2012 r. 

CYTAT. Omówienie drugiej wystawy fotografii Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. Źródło: fra3.ceti.pl, 29.08.2012 r. 

CYTAT. Informacja o drugiej wystawie fotografii Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. Źródło: o-le-ala.blogspot.pl, 01.10.2012 r. 

CYTAT. Szkolny fotoreportaż z drugiej wystawy fotografii Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie u Franciszkanów. Źródło: szkolaczulow.pl, 06.08.2012 r. 

CYTAT. Podsumowanie wystaw fotografii Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie. 2012 r. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi

CYTAT. Podsumowanie wystaw fotografii Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie. 2012 r. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi.

CYTAT. Podsumowanie wystaw fotografii Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie. 2012 r. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi.

CYTAT. Podsumowanie wystaw fotografii Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie. 2012 r. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi.

CYTAT. Podsumowanie wystaw fotografii Jana Walencika Arbores vitae – drzewa życia. Ostatnia taka puszcza w Krakowie. 2012 r. Źródło: Fundacja Europejskie Centrum Ziemi.

error: Content is protected !!