ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Wystawa Ptasie sekrety (przed ŻUBROWĄ 10)

Wystawa Ptasie sekrety była drugim ważnym pokazem, do którego fotografie Jan Walencik przygotowywał przez kilka lat. Tym razem było 66 samych kwadratów, na półmatowym papierze, jednakowego formatu – 45 x 45 cm. Każde zdjęcie miało numer i podpis na pasku umieszczonym na dole. Całość poprzedzała plansza tytułowa takiego samego jak fotografie formatu, z następującym tekstem:

Pamięci Mistrza Włodzimierza Puchalskiego.

Gdy po zimowych chłodach mocniej przygrzeje słońce i pośród kwiatów iwy słychać już brzęczenie pszczół – w ptasim świecie następuje wielkie poruszenie. Powiew nowego życia udziela się także mnie. Wówczas każda wolna chwila, to czas spędzony w zamaskowanym ukryciu: nad wodą, w trzcinowisku, pośród mokradeł, na łące, albo wysoko między konarami drzew. Razem ze mną jest zawsze kamera fotograficzna. To ona pozwala podpatrzeć i zatrzymać PTASIE SEKRETY. Sceny przed obiektywem zmieniają się jak w kalejdoskopie. Spełnia się rytuał poczęcia, wykluwania, dorastania. Popatrzmy na ten świat, jakże inny od naszego…

Fot. Jan Walencik

Autor zaprezentował Ptasie sekrety najpierw w Siedlcach. 1 grudnia 1984 roku, na I Zjeździe Ornitologów Podlasia i Mazowsza – na Wydziale Biologii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Przy tej okazji urządził też pokaz swoich przeźroczy barwnych 6×6 cm, oczywiście o tematyce ptasiej. Niedługo po tym, 23 lutego 1985 roku, wystawę Ptasie sekrety otwarto w Ośrodku Kultury w Łukowie.

Plakietka zjazdu ornitologicznego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 01.12.1984 r.

Jan Walencik (z prawej) przy swojej wystawie Ptasie sekrety, na zjeździe ornitologicznym w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 01.12.1984 r. © Jarosław Jeleński 2017. 

CYTAT. Fragment artykułu o zjeździe ornitologicznym w Siedlcach. Żródło: Przyroda Polska, 03.1985 r. 

CYTAT. Notatka prasowa o wystawie zdjęć Jana Walencika Ptasie sekrety w Łukowskim Ośrodku Kultury. Żródło: Trybuna Ludu, 22-23.02.1985 r. 

Niebawem po łukowskim pokazie, wystawa Ptasie sekrety powędrowała do Bydgoszczy, gdzie była eksponowana od 26.04 do 10.05.1985 roku w Pałacu Młodzieży. Już kilka dni później towarzyszyła III Ogólnopolskiemu Przeglądowi Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi. Otwarto ją w drugim dniu Przeglądu, 14 maja 1985 roku, w Muzeum Historii Miasta Łodzi. W tematykę wystawy wprowadził zebranych Bolesław Bączyński, zasłużony reżyser filmów przyrodniczych, długoletni pracownik Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zaraz po tym Jan Walencik udzielił swojego pierwszego wywiadu radiowego i to nie byle komu. Radiowcem pytającym autora zdjęć o jego namiętności fotograficzne, a także filmowe, był dziennikarz Polskiego Radia w Łodzi, Zbigniew Korzeniowski – autor znanej i docenianej wśród przyrodników i miłośników filmów przyrodniczych audycji dźwiękowej Bezkrwawi łowcy.

CYTAT. Okładka programu III Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiego. Łódź. 13.05.1985 r. 

CYTAT. Fragment programu III Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiego, z informacją o wystawie Jana Walencika Ptasie sekrety. Łódź. 13.05.1985 r.

Wystawa miała swój oryginalny folder. Wydano go staraniem Wydawnictwa Uczelnianego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Zawierał niektóre z prezentowanych zdjęć i tekst napisany przez doc. dr. Macieja Łukowskiego – ówczesnego Dyrektora i Naczelnego Redaktora Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Oto fragment z folderu:

TRUDNĄ DROGĄ DO MISTRZA

Jest natura wzorcem dla sztuki, zarówno tym bezpośrednim – prowokującym do odwzorowania, jak i tym pośrednim, inspirującym. Jej doskonałość zadziwia i budzi respekt. Nie sposób ręką malarza odwzorować uroku przyrody, nie sposób najlepszym sprzętem fotograficznym oddać ją w całej doskonałości. (…)

Puchalski uważany był za mistrza kompozycji, ale nigdy w jego fotogramach faktura nie dominowała nad treścią, światło nie ujmowało wyrazistości bohatera, koncepcja artystyczna nie przyćmiewała atrakcyjności zatrzymanej fabuły przyrody.

Chyba podobnymi kanonami kieruje się Walencik. Jego świat ptaków jest naturalny, zgodny z przyrodniczą prawdą, bogaty w trudne do zwykłej obserwacji wydarzenia. Posuwa się autor tropem najtrudniejszym, czyli tam, gdzie narodzenie, wychowanie piskląt, ochrona gniazda. Pozwala Walencik wybrzmieć przyrodzie, ujawnić swoje atuty, jakby z oddalenia delikatnie komponuje z tej naturalnej rzeczywistości propozycję atrakcyjną dla odbiorcy.

Jest kilka fotogramów trochę odbiegających od ścieżki Puchalskiego. Tu jakby zaczyna przeważać natura poszukująca i bardziej niż temat zafascynowały możliwości fakturalne. A może połączenie tych dwóch kierunków, to będzie w przyszłości głos autorski Walencika.

Jesteśmy świadkami pewnego początku, rodzenia się drogi twórczej młodego fotografika, a być może w przyszłości także filmowca. Będzie towarzyszyć mu życzliwość i oczekiwanie. Fotografia przyrodnicza, podobnie jak film przyrodniczy – oczywiście ta w dobrym wydaniu – to ciągle artykuł poszukiwany. Aby znaleźć się w  gronie zasłużonych, trzeba w tej dziedzinie nie tylko talentu, ale wielu lat żmudnej, konsekwentnej pracy. Cierpliwości i dokładności, wiecznej nauki i budowania doświadczeń. (…)

Jan Walencik jest na początku tej drogi. Czy starczy mu konsekwencji i cierpliwości, czy potrafi wybrać i z uporem dobrnąć do wyznaczonego celu? (…)

Doc. dr Maciej Łukowski

CYTAT. Notatka prasowa o III Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiego, z informacją o wystawie Jana Walencika Ptasie sekrety. Źródło: Dziennik Łódzki, 09.05.1985 r.

Oryginalny folder wystawy Jana Walencika Ptasie sekrety, podczas III Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiego. Łódź. 05.1985 r.

Fragment wystawy Jana Walencika Ptasie sekrety, podczas III Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiego, w Muzeum Historii Miasta Łodzi. 13.05.1985 r. © Jarosław Jeleński 2017.  

Fragment wystawy Jana Walencika Ptasie sekrety, podczas III Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiegow Muzeum Historii Miasta Łodzi. 13.05.1985 r. © Jarosław Jeleński 2017.

Fragment wystawy Jana Walencika Ptasie sekrety, podczas III Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiegow Muzeum Historii Miasta Łodzi. 13.05.1985 r. © Jarosław Jeleński 2017.

Otwarcie wystawy Jana Walencika Ptasie sekrety, podczas III Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiegow Muzeum Historii Miasta Łodzi. Przemawia reż. Bolesław Bączyński.13.05.1985 r. © Jarosław Jeleński 2017.

Otwarcie wystawy Jana Walencika Ptasie sekrety, podczas III Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiegow Muzeum Historii Miasta Łodzi. Od lewej: reż. Bolesław Bączyński, Jan Walencik, red. Zbigniew Korzeniowski.13.05.1985 r. © Jarosław Jeleński 2017.

Kolejna odsłona Ptasich sekretów nastąpiła rok później. 15 maja 1986 roku 66 fotogramów zagościło w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego, przy ul. Śniadeckich 10. Wystawę otworzył Sławomir Helman, Prezes Towarzystwa, a uroczystość uświetnili członkowie Towarzystwa i zacni goście, wśród nich Krystyna i Leszek Krzysztof Sawiccy.

Oryginalne zaproszenie na wystawę Jana Walencika Ptasie sekrety  w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym. 15.05.1986 r. 

Otwarcie wystawy Jana Walencika Ptasie sekrety  w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym. Z prawej Sławomir Hellman, Prezes WTF, z lewej Jan Walencik. 15.05.1986 r. © Jarosław Jeleński 2017. 

Otwarcie wystawy Jana Walencika Ptasie sekrety  w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym. 15.05.1986 r. © Jarosław Jeleński 2017. 

Otwarcie wystawy Jana Walencika Ptasie sekrety  w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym. 15.05.1986 r. © Jarosław Jeleński 2017. 

Otwarcie wystawy Jana Walencika Ptasie sekrety  w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym. 15.05.1986 r. © Leopold Pytko 2017.

Otwarcie wystawy Jana Walencika Ptasie sekrety  w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym. 15.05.1986 r. © Leopold Pytko 2017.

Otwarcie wystawy Jana Walencika Ptasie sekrety  w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym. 15.05.1986 r. © Leopold Pytko 2017.

18 lutego 1987 roku wystawę Ptasie sekrety otwarto w Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiązało się to między innymi z odbywającym się kilka dni później IV Zjazdem Ornitologów Lubelszczyzny. 

Oryginalny afisz informujący o wystawie Jana Walencika Ptasie sekrety w Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin. 18.02.1987 r.