ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Artykuł naukowy: Las i jego mieszkańcy w ekslibrisie

Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 7 2008 r.

CYTAT. Fragment artykułu – Krzysztof Kmieć: Las i jego mieszkańcy w ekslibrisie. Źródło: Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 7 2008 r.

CYTAT. Fragment artykułu – Krzysztof Kmieć: Las i jego mieszkańcy w ekslibrisie, z odbitkami ekslibrisów wykonanymi przez utalentowanego i oryginalnego autora artykułu (Krzysztofa Kmiecia). Źródło: Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 7 2008 r.

CYTAT. Powiększony fragment artykułu – Krzysztof Kmieć: Las i jego mieszkańcy w ekslibrisie, z odbitką ekslibrisu wykonanego dla Bożeny i Jana Walencików przez utalentowanego i oryginalnego autora artykułu (Krzysztofa Kmiecia). Źródło: Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 7 2008 r.

CYTAT. Fragment artykułu – Krzysztof Kmieć: Las i jego mieszkańcy w ekslibrisie, z krótkim opisem twórczości filmowej Bożeny i Jana Walencików. Źródło: Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 7 2008 r.