ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Wild River Valley. Biebrza National Park

Autor (tekst i fotografie): Jan Walencik

Pomysł i układ albumu: Jan Walencik
Tłumaczenie: Jan. K. Milencki
Konsultacja językowa: dr Czesław Okołów
Konsultacja merytoryczna: dr Jan Raczyński
Opracowanie graficzne: Jan Walencik, Maciej Sadowski
Opracowanie kartograficzne: Elżbieta Dobrzyńska, Elżbieta Rosiak
Redakcja: Krystyna Wysocka
Tekst dodatkowy: dr Jan Raczyński

Objętość: 316 stron (w tym 7 rozkładówek z podwójnymi rozkładanymi skrzydłami)
Format: 23, 5 x 31, 5 cm
Fotografie: 664
Mapy na wyklejkach: 2
Oprawa: twarda całopapierowa z nadrukiem razem z obwolutą z nadrukiem

Przygotowanie do druku: JML s. c., Warszawa
Druk i oprawa: ZRINSKI, Čakovec (Chorwacja)

Wydawca: Sport i Turystyka – MUZA S.A.
Wydanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rok wydania: 1998
ISBN: 83-7200-150-2

CYTAT. Front okładki albumu Jana Walencika Wild River Valley. Biebrza National Park. Sport i Turystyka – MUZA S.A., 1998 r.

Album Wild River Valley. Biebrza National Park jest angielską wersją albumu Dolina nieujarzmionej rzeki. Biebrzański Park Narodowy. Ma taką samą treść i układ graficzny. 

CYTAT. Fragment albumu Jana Walencika Wild River Valley. Biebrza National Park. Str. 68 (verso) i 69 (recto). 1998 r. Źródło: Sport i Turystyka – MUZA S.A.

CYTAT. Fragment albumu Jana Walencika Wild River Valley. Biebrza National Park. Str. 132 (verso) i 133 (recto). 1998 r. Źródło: Sport i Turystyka – MUZA S.A.

CYTAT. Fragment albumu Jana Walencika Wild River Valley. Biebrza National Park. Str. 214 (verso) i 215 (recto). 1998 r. Źródło: Sport i Turystyka – MUZA S.A.

CYTAT. Fragment katalogu Wydwnictwa MUZA S.A. z informacją o albumie Jana Walencika Wild River Valley. Biebrza National Park. 1998 r. Źródło: Sport i Turystyka – MUZA S.A.