ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Ostatnia puszcza nizinnej Europy. The Last Primeval Forest in Lowland Europe. Omówienie książki

Autor (tekst i fotografie): Jan Walencik

Pomysł i redakcja: Jan Walencik
Konsultacja naukowa: Czesław Okołów
Tłumaczenie: Richard Bialy
Korekta: Marta Kołodziej-Sobocińska

Objętość: 224 strony
Format: 25 x 19 cm
Fotografie: 175
Oprawa: twarda całopapierowa

Projekt graficzny, skład i łamanie tekstu: ŻUBROWA 10
Organizacja produkcji: Krzysztof Komar
Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A.

Wydawca: ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK
Współpraca i pomoc finansowa przy wydaniu książki: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-930136-1-6

Okładka książki Ostatnia puszcz niżowej Europy, autor Jan Walencik.

Front okładki książki Jana Walencika Ostatnia puszcza nizinnej Europy. The Last Primeval Forest in Lowland Europe. ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK, 2010 r.

Ta dwujęzyczna książka jest poświęcona przyrodzie Puszczy Białowieskiej, ostatniego refugium naturalnych puszcz nizinnych, jakie niegdyś pokrywały niziny Europy. Autor przedstawia białowieski las jako wielki, funkcjonujący od wieków organizm, pokazuje jego wyjątkowość i odrębność. Mówi też o tym jak ten jedyny zachowany na Starym Kontynencie skrawek dawnych puszcz jest bliski i powinien być bliski każdemu Europejczykowi. Liczne oryginalne fotografie i towarzyszące im komentarze prowadzą czytelnika przez kolejne rozdziały:

1. Puszcza Starego Kontynentu
2. Puszcza tętniąca życiem
3. Puszcza odwiecznych mateczników
4. Ostatnia puszcza nizinnej Europy.

Ta książka jest także głosem nawołującym do skutecznej ochrony białowieskiej perły natury i apelem skierowanym do parlamentarzystów Polski i Europy.

Połowa nakładu książki Ostatnia puszcza nizinnej Europy. The Last Primeval Forest in Lowland Europe trafiła do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Wkrótce po ukazaniu się tej pozycji na rynku, pojawiły się pierwsze omówienia. Poniżej dwa z nich – z witryny foto-ptaki.pl.

CYTAT. Krótkie omówienie książki Jana Walencika Ostatnia puszcza nizinnej Europy / The Last Primeval Forest in Lowland Europe. Źródło: foto-ptaki.pl, 08.09.2010r.

CYTAT. Felieton Jana Walencika Moje szczęśliwe miejsce – fragment książki Ostatnia puszcza nizinnej Europy. The Last Primeval Forest in Lowland Europe. Źródło: foto-ptaki.pl, 20.10.2010r.

Dwa warianty pierwszego, poziomego projektu frontu okładki książki Jana Walencika Ostatnia puszcza nizinnej Europy. The Last Primeval Forest in Lowland Europe. Projekt graficzny: Jan Walencik. © ŻUBROWA 10  2017.