ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Czasopisma

Oto niektóre artykuły napisane lub opracowane przez różnych autorów, zamieszczone w periodykach oraz same okładki czasopism, w których wykorzystano fotografie autorstwa Jana Walencika.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 8 i 9. Sławomir Chmielewski: Ptasi raj nad Bugiem. Źródło: Przyroda Polska, 07.1986 r.

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 30 i 31. Fragment artykułu – Bożena Bednarska: IV Ogólnopolski Przegląd Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. W. Puchalskiego. Źródło: Przegląd Hodowlany, 16–21.07.1987 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma i str. 12. Fragment artykułu – Antoni Nabrdalik: Wścieklizna – problem ciągle aktualny. Źródło: Łowiec Polski, 04. 1987 r.  

Cd.

CYTAT. Str. 111, 118 i 119. Fragment artykułu – Tomasz Wesołowski, Ludwik Tomiałojć: Ornithologische Untersuchungen im Urwald von Białowieża – eine Übersicht (Badania ornitologiczne w Puszczy Białowieskiej – przegląd). Źródło: Der Ornithologische Beobachter, nr 92 1995 r.

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 8 i 9. Fragment artykułu – Tomasz Wesołowski: Sidste „vindue til fortiden” kan blive lukket (Ostatnie okno do przeszłości może zostać zamknięte). Źródło: Fulge og Natur, 02.1997 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma i str. 12. Fragment artykułu – Tomasz Wesołowski: Białowieża Forest, the last primeval forest of Europe (Puszcza Białowieska, ostatni pierwotny las Europy). Źródło: World Birdwach, 06.1997 r. 

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma z artykułem.– Jacek Szmidt: Oswojona puszcza. Źródło: Twój Styl, 06.1999 r. 

CYTAT. Str. 69. Fragment artykułu – Jacek Szmidt: Oswojona puszcza. Źródło: Twój Styl, 06.1999 r.  

CYTAT. Str. 71. Fragment artykułu – Jacek Szmidt: Oswojona puszcza. Źródło: Twój Styl, 06.1999 r. 

CYTAT. Str. 73. Fragment artykułu – Jacek Szmidt: Oswojona puszcza. Źródło: Twój Styl, 06.1999 r. 

CYTAT. Okładka czasopisma i str. 64. Leszek Lubczyński: Protecting basic values (Ochrona podstawowych wartości). Źródło: Polish Market, 09.1999 r.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma i str. 45. Fragment artykułu: Białowieża National Park (Białowieski Park Narodowy). Źródło: Polish Business Magazine Special edition Hannover 2000, 2000 r.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 71 i 73. Fragment artykułu – Michael Wigan: Poland’s Ancient Forest (Prastara polska puszcza). Źródło: The Field, 03.2000 r.  

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma i str. 32. A. K.: La derniére forêt vierge d’Europe (Ostatni dziewiczy las w Europie). Źródło: Le Courrier de Varsovie, 04.2001 r. 

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma i str. GeographicaCo boli białowieskie żubry. Źródło: National Geographic Polska, 12.2001 r.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 74 i 75. Marzenna Nowakowska.: Zróbże minę, panie żubrze. Źródło: Viva, 14.01.2002 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Str. 76, 77 i 78. Cd. –  Marzenna Nowakowska.: Zróbże minę, panie żubrze. Źródło: Viva, 14.01.2002 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma – numeru poświęconego lasom naturalnym. Źródło: Panda Magazine, WWF France, nr 93 2003 r. 

CYTAT. Str. 15. D. V.: Old is beautyfull (Stare jest piękne). Źródło: Panda Magazine, WWF France, nr 93 2003 r.   

CYTAT. Str. 19. Á la recherche des forêts naturelles  (W poszukiwaniu lasów naturalnych). Źródło: Panda Magazine, WWF France, nr 93 2003 r.

CYTAT. Str. 21. A. H.: La quête de l’harmonie (Poszukiwanie harmonii). Źródło: Panda Magazine, WWF France, nr 93 2003 r. 

CYTAT. Okładka czasopisma i str. 11. Leonid. M. Baskin (opr. Zdzisław Pucek).: Powrót żubrów do Rosji. Źródło: Parki Narodowe, nr 01 2003 r. 

Cd.

CYTAT. Strona tytułowa czasopisma. Janusz B. Faliński: Phytophenological atlas of the forest communities and species of Białowieża National Park (Atlas fitofenologiczny zbiorowisk leśnych i gatunków Białowieskiego Parku Narodowego). Źródło: Phytocenosis, nr 13 2001 r.

CYTAT. Okładka czasopisma. Janusz B. Faliński: The Białowieża Forest, a relict ecosystems in Poland and Belarus (Puszcza Białowieska, reliktowy ekosystem w Polsce i Białorusi). Źródło: Biodiversity, Journal of Life on Earth, nr 01 2003 r.

CYTAT. Str. 24. Janusz B. Faliński: The Białowieża Forest, a relict ecosystems in Poland and Belarus (Puszcza Białowieska, reliktowy ekosystem w Polsce i Białorusi). Źródło: Biodiversity, Journal of Life on Earth, nr 01 2003 r.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 30 i 31. Zdzisław Pucek: Walory i ochrona Puszczy Białowieskiej. Białowieża Primeval Forest: its values and their protection. Źródło: Aura, nr 05 2003 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 34 i 35. Fragment artykułu – Dorota Kobierowska: Larum dla puszczy. Źródło: Poznaj Świat, 09.2004 r.

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma. Claude Faber: Bialoweza, terre de bisons (Białowieża, ziemia żubrów). Źródło: Forêts Magazine, 01.2005 r. 

CYTAT. Str.16. Claude Faber: Bialoweza, terre de bisons  (Białowieża, ziemia żubrów). Źródło: Forêts Magazine, 01.2005 r. 

CYTAT. Str.17. Claude Faber: Bialoweza, terre de bisons (Białowieża, ziemia żubrów). Źródło: Forêts Magazine, 01.2005 r. 

CYTAT. Str.18. Claude Faber: Bialoweza, terre de bisons (Białówieża, ziemia żubrów). Źródło: Forêts Magazine, 01.2005 r. 

CYTAT. Str.19. Claude Faber: Bialoweza, terre de bisons (Białowieża, ziemia żubrów). Źródło: Forêts Magazine, 01.2005 r.

CYTAT. Str.20. Claude Faber: Bialoweza, terre de bisons (Białowieża, ziemia żubrów). Źródło: Forêts Magazine, 01.2005 r.

CYTAT. Str.21. Claude Faber: Bialoweza, terre de bisons (Białowieża, ziemia żubrów). Źródło: Forêts Magazine, 01.2005 r.

CYTAT. Str.95. Bialowieza pratique (Białowieża praktycznie). Źródło: Forêts Magazine, 01.2005 r.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 80 i 82. Adam Wajrak: Puszcza Białowieska – umierająca ptasia arka. Źródło: Woliera, wydanie specjalne – Wyprawy ornitologiczne, nr 01 2005 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma ze zdjęciem autorstwa Jana Walencika. Źródło: Wildlife Society Bulletin, 06.2006 r.

CYTAT. Okładka czasopisma ze zdjęciem autorstwa Jana Walencika. Źródło: Acta Theriologica, 01.2007 r. 

CYTAT. Okładka czasopisma i str. 17. Fragment artykułu – Krzysztof Schmidt, Tomasz Podgórski, Rafał Kowalczyk: Ryś a gospodarka leśna. Źródło: Las Polski, 16–30.11.2006 r. 

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 13 i 14. Krzysztof Schmidt: W mateczniku gnieździ się ryś bystry. Źródło: Matecznik Białowieski, nr 01 2007 r.

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 93 i 94. Fragment artykułu – Marzenna Nowakowska: Rysie, nasze leśne koty. Źródło: National  Geographic Polska. 11.2007 r.  

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 62 i 63. Totes Holz: Baumleichen als Lebensborn (Martwe drzewa jako źródło życia). Źródło: Wild und Hund, 15.11.2007 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma i str.16. Fragment atykułu – Krzysztof Schmidt, Rafał Kowalczyk, Jörns Fickel: Euroasian lynx – Effect of habitat fragmentation at the periphery of a globally common species (Ryś euroazjatycki – wpływ rozdrobnienia siedlisk życiowych na skraj ogólnego występowania gatunku). Źródło: Endangered Species Update. Science, Policy & Emerging Issues (The University of Michigan), nr 01.2008 r. 

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma z artykułem o rysiach – Marzenny Nowakowskiej ze zdjęciami Jana Walencika: Kongen af Europas skove (Król europejskich lasów). Źródło: National Geographic Danmark, 02.2008 r.

CYTAT. Okładka czasopisma z artykułem o rysiach – Marzenny Nowakowskiej ze zdjęciami Jana Walencika: Kongen av Europas skoger (Król europejskich lasów). Źródło: National Geographic Norge, 02.2008 r. 

CYTAT. Okładka czasopisma z artykułem o rysiach – Marzenny Nowakowskiej ze zdjęciami Jana Walencika: Kungen av Europas skogar (Król europejskich lasów). Źródło: National Geographic Sverige, 02.2008 r.

CYTAT. Okładka czasopisma z artykułem o rysiach – Marzenny Nowakowskiej ze zdjęciami Jana Walencika: Euroopan kissojen kuningas (Król europejskich kotów). Źródło: National Geographic Suomi, 02.2008 r.

CYTAT. Okładka czasopisma ze zdjęciem autorstwa Jana Walencika. Źródło: Acta Theriologica, 01.2008 r. 

CYTAT. Okładka czasopisma ze zdjęciem autorstwa Jana Walencika. Źródło: Acta Theriologica, 10.2008 r. 

CYTAT. Okładka czasopisma. Wojciech Sobociński: Jan Walencik –  rozmowa o fotografii, filmie i przyrodzie. Źródło: Foto Natura, nr 3 2010 r.

CYTAT. Str. 4. Wojciech Sobociński: Jan Walencik –  rozmowa o fotografii, filmie i przyrodzie. Źródło: Foto Natura, nr 3 2010 r.

CYTAT. Str. 5. Wojciech Sobociński: Jan Walencik –  rozmowa o fotografii, filmie i przyrodzie. Źródło: Foto Natura, nr 3 2010 r.

CYTAT. Str. 6. Wojciech Sobociński: Jan Walencik –  rozmowa o fotografii, filmie i przyrodzie. Źródło: Foto Natura, nr 3 2010 r.

CYTAT. Str. 8. Wojciech Sobociński: Jan Walencik –  rozmowa o fotografii, filmie i przyrodzie. Źródło: Foto Natura, nr 3 2010 r.

CYTAT. Str. 9. Wojciech Sobociński: Jan Walencik –  rozmowa o fotografii, filmie i przyrodzie. Źródło: Foto Natura, nr 3 2010 r.

CYTAT. Str. 10. Wojciech Sobociński: Jan Walencik –  rozmowa o fotografii, filmie i przyrodzie. Źródło: Foto Natura, nr 3 2010 r.

CYTAT. Str. 13. Wojciech Sobociński: Jan Walencik –  rozmowa o fotografii, filmie i przyrodzie. Źródło: Foto Natura, nr 3 2010 r.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 13 i 14. Krzysztof Schmidt: Naga prawda o wilku. Część I. Źródło: Matecznik Białowieski, nr 04 2010 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma. Bison på NaturBornholm (Żubry w NaturBornholm). Źródło: Denne Uges Bornholm, 2–29.04.2012 r.

CYTAT. Str. 68. Bison på NaturBornholm (Żubry w NaturBornholm). Źródło: Denne Uges Bornholm, 2–29.04.2012 r. 

CYTAT. Okładka czasopisma ze zdjęciem autorstwa Jana Walencika. Źródło: Denne Uges Bornholm, 2–29.04.2012 r.

CYTAT. Okładka czasopisma i str. 278. Krzyszyof Schmidt, Dries P. J. Kuijper: A „death trap” in the lanscape of fear (Pułapka smierci “w krajobrazie strachu). Źródło: Mammals Researche nr 60 2015 r. 

Cd.

CYTAT. Okładka i str. 16. Jerzy Piotrowiak: Festiwal Natury. Żródło: Eko Przyjaciel. Kujawsko-pomorskie czasopismo przyrodniczo-ekologiczne, 2015 r.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma, str. 52 i54. Fragment artykułu – Wojciech Mikołuszko: Kocia ekonomia. Feline economy. Źródło: Kaleidoscope, nr 03.2015 r. 

Cd.

Cd.

CYTAT. Okładka czasopisma ze zdjęciem autorstwa Jana Walencika. Źródło: Integrative Zoology, 09.2016 r.