ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

28.02.2011 r.

Otrzymaliśmy tytuły Zasłużonych dla Powiatu Hajnowskiego

Bożena i Jan Walencikowie wzięli dzisiaj udział w podniosłej uroczystości. Na podstawie uchwały nr XV/104/08 Rady Powiatu Hajnowskiego – obok kilku innych wyróżnionych osób – otrzymali tytuły Zasłużonych dla Powiatu Hajnowskiego. Pięknie, że naszą pracę twórczą związaną z Puszczą Białowieską i zaangażowanie w jej ochronę dostrzegli tutejsi radni i uznali to za godne uhonorowania.

E042125. Uroczystość wręczenia tytułów Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego. Hajnówka, 28.02.2011 r. © Krzysztof Komar 2017. 

E042129. Uroczystość wręczenia tytułów Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego. Hajnówka, 28.02.2011 r. © Krzysztof Komar 2017.

E042132. Uroczystość wręczenia tytułów Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego. Hajnówka, 28.02.2011 r. © Krzysztof Komar 2017.

E042135. Uroczystość wręczenia tytułów Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego. Hajnówka, 28.02.2011 r. © Krzysztof Komar 2017.

Dyplom potwierdzający przyznanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego Bożenie Walencik. Hajnówka, 02.2011 r.

Dyplom potwierdzający przyznanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego Janowi Walencikowi. Hajnówka, 02.2011 r.