ODKRYWAMY ŚWIAT NATURY PO SWOJEMU

FILMY FOTOGRAFIE SŁOWA DŹWIĘKI

STRONA  ARCHIWALNA  (sprzed 2022 r.)

Praca magisterska: Polski film przyrodniczy na przykładzie twórczości Jana Walencika

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, 2013 r.

CYTAT. Strona tytułowa pracy magisterskiej Grzegorza Dominiaka pt. Polski film przyrodniczy na przykładzie twórczości Jana Walencika. Źródło: Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, 2013 r.

CYTAT. Fragment pracy magisterskiej Grzegorza Dominiaka pt. Polski film przyrodniczy na przykładzie twórczości Jana Walencika. Źródło: Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, 2013 r.

CYTAT. Fragment pracy magisterskiej Grzegorza Dominiaka pt. Polski film przyrodniczy na przykładzie twórczości Jana Walencika. Źródło: Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, 2013 r.