Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona (e-book)

Wydawca: ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK, ul. Żubrowa 10, 17-230 Białowieża

Koncepcja monografii i tekst: Jan Walencik

Autorzy fotografii (w CZĘŚCI II): Janusz Czecz, Krzysztof Komar, Tomasz Ogrodowczyk, Wojciech Plewiński, Izabela Puchalska, Roman Puchalski, Włodzimierz Puchalski, Paweł Szymański, Stanisław Terebus, Jan Walencik, Ryszard Wyrzykowski oraz N.N.

Fotografia na okładce promocyjnej i stronie tytułowej: Janusz Czecz

Źródła ilustracji (w CZĘŚCI II) – zbiory: Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego), Muzeum Niepołomickiego w Niepołomicach, Wojciecha Plewińskiego, Anny Puchalskiej-Żelewskiej, Jana Walencika, Wikipedii, wolnej encyklopedii, Wytwórni Filmów Oświatowych

Redakcja monografii oraz układ i wybór ikonografii: Jan Walencik

Opracowanie podpisów, aneksów, bibliografii i indeksów: Jan Walencik

Edycja i rekonstrukcja fotografii: Jan Walencik

Projekt graficzny i typograficzny, skład i łamanie: Jan Walencik

Skanowanie ikonografii, wstępny retusz fotografii, weryfikacja indeksów, współpraca produkcyjna: Krzysztof Komar

Korekta: Krzysztof Komar, Bożena Walencik, Marta Kołodziej-Sobocińska, Wojciech Sobociński

© Jan Walencik 2022

© ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej dwuczęściowej publikacji, ani jej całość, nie może być reprodukowana, przechowywana jako źródło danych i przekazywana albo transmitowana w jakiejkolwiek formie zapisu, bez pisemnej zgody właściciela praw.

Na każdy plik .pdf niniejszej książki, udzielana jest licencja niewyłączna i nieprzenoszalna na korzystanie z e-booka. Czytelnik-Licencjobiorca nie nabywa konkretnego egzemplarza, lecz licencję na odczytanie treści przy użyciu własnego sprzętu.

W celu zabezpieczenia praw autorskich każdy udostępniony plik – jako podlegająca ochronie prawnej własność intelektualna – oznaczony jest widocznym i ukrytym znakiem wodnym, zawierającym indywidualne dane Czytelnika-Licencjobiorcy, jak również jest odpowiednio zaszyfrowany i zabezpieczony przed modyfikacją, kopiowaniem i drukowaniem.

Wydanie 1 2022 (e-book)

Okładka e-booka. Napis: JAN WALENCIK/PUCHALSZCZYZNA/CZĘŚĆ DRUGA. TWÓRCZOŚĆ NATCHNIONA. Fotografia Włodzimierza Puchalskiego…

Okładka promocyjna e-booka – drugiej części monografii Jana Walencika pt. Puchalszczyzna. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2020.

PUCHALSZCZYZNA. CZĘŚĆ DRUGA. TWÓRCZOŚĆ NATCHNIONA – SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ XI. FOTOGRAFIA KUSZĄCA:
moje fotografowanie jest próbą zatrzymania obrazu tego, co ginie 9

 

TEMATYKA I FORMY PRZEDSTAWIANIA FOTOGRAFII 9

1. TEMATY I MIEJSCA POWSTAWANIA ZDJĘĆ 9

2. ETAPY TWÓRCZE 14

3. PRZEDSTAWIANIE FOTOGRAFII 14

A. KSIĄŻKI I ALBUMY WŁASNE 14
B. WYSTAWY 34

C. POKAZY ZDJĘĆ I INNE SPOTKANIA Z PUBLICZNOŚCIĄ 42
D. PUBLIKACJE PRASOWE 43
E. PUBLIKACJE W KSIĄŻKACH I OPRACOWANIACH INNYCH AUTORÓW 46
F. POCZTÓWKI, KALENDARZE I INNE DROBNE FORMY 48
G. KONKURSY FOTOGRAFICZNE 50

WARSZTAT FOTOGRAFICZNY 51

1. SPRZĘT I MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE 51

A. APARATY I OPTYKA STANDARDOWA 51
B. OPTYKA WYMIENNA 57

C. AKCESORIA 60
D. AWARIE SPRZĘTU 60
E. MATERIAŁY ŚWIATŁOCZUŁE DZIENNE 61

2. METODY FOTOGRAFOWANIA 64

A. PODEJŚCIE – KLUCZOWY ASPEKT 64
B. FOTOGRAFOWANIE ZWIERZĄT Z UKRYĆ 75

C. FOTOGRAFOWANIE ZWIERZĄT Z PODCHODU 87
D. FOTOGRAFOWANIE BEZ UKRYWANIA SIĘ – ZWIERZĘTA W WOLNEJ NATURZE 89
E. FOTOGRAFOWANIE BEZ UKRYWANIA SIĘ – ZWIERZĘTA OSWOJONE, W ZOO ITP. 96
F. FOTOGRAFOWANIE BEZ UKRYWANIA SIĘ – ZWIERZĘTA UDOMOWIONE 101
G. FOTOGRAFOWANIE ROŚLIN I DETALI 101
H. FOTOGRAFOWANIE PEJZAŻY I ARCHITEKTURY 102
I. FOTOGRAFOWANIE SCEN I OBIEKTÓW MYŚLIWSKICH 104
J. FOTOGRAFOWANIE LUDZI, WYDARZEŃ, WŁASNEJ PRACY ITP. 113
K. WARSZTATOWE MANIERY, WYJĄTKI I POTKNIĘCIA 119

3. OBRÓBKA FOTOGRAFII 126

4. ARCHIWIZOWANIE FOTOGRAFII 131

5. PRZYGOTOWYWANIE FOTOGRAFII DO WYSTAW, KSIĄŻEK I ALBUMÓW 134

A. DOBÓR I PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁU FOTOGRAFICZNEGO DO WYSTAW 134
B. DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU FOTOGRAFICZNEGO DO KSIĄŻEK I ALBUMÓW 138

C. TWORZENIE MAKIET KSIĄŻEK I ALBUMÓW ORAZ MATERIAŁÓW DLA GRAFIKA 149

STYL FOTOGRAFII PUCHALSKIEGO 152

1. FORMA KADRU – ŚRODKI WYRAZU 153

A. KOMPOZYCJA 153
B. ŚWIATŁOCIEŃ 164
C. PRZESTRZEŃ 172

2. EKSPRESJA – SIŁA ODDZIAŁYWANIA 177

A. WYMOWA ZDJĘCIA 177
B. NATURALNA HARMONIA 177

C. BOGACTWO GRAFICZNE KONTRA MINIMALIZM 178
D. CIĘŻAR WIZUALNY I SKALA 180
E. DECYDUJĄCY MOMENT 182
F. POSZUKIWANIE NIEZWYKŁEGO 184

3. PUCHALSZCZYZNA W FOTOGRAFII: URZEKAJĄCA SWOJSKOŚĆ 188

A. GALERIA. MACIERZYŃSTWO, PISKLĘTA, PORTRET, PEJZAŻ LIRYCZNY 191
B. POEMATY ŚWIATŁA I CIENIA 212

ROZDZIAŁ XII. FILMOWE ALBUMY:
przenieść to całe piękno przyrody na ekran 215

TEMATYKA I GATUNKI FILMÓW 215

1. FILMY ZREALIZOWANE 215

A. SPIS FILMÓW 215
B. TEMATYKA 216

C. ETAPY TWÓRCZE 220
D. GATUNKI 221

2. PLANY FILMOWE, PROJEKTY NIEZREALIZOWANE 223

CYKL PRODUKCYJNY I WARSZTAT FILMOWY 231

1. SAMODZIELNIE I W ZESPOLE 231

A. PIERWSZA REALIZACJA 231
B. WYTWÓRNIA FILMÓW OŚWIATOWYCH 233

C. WSPÓŁPRACOWNICY 236.

2. SCENARIUSZ I PRACE WSTĘPNE 242

A. PRACE LITERACKIE 242
B. POCZĄTEK PRODUKCJI 261

3. SPRZĘT FILMOWY I MATERIAŁY 272

A. KAMERY I OBIEKTYWY 272
B. AKCESORIA FILMOWE 277

C. MATERIAŁY ŚWIATŁOCZUŁE 279
D. SPRZĘT DŹWIĘKOWY I TAŚMY 281
E. PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU I MATERIAŁÓW PRZED ZDJĘCIAMI 282

4. NA PLANIE 283

A. WARUNKI PRACY EKIPY FILMOWEJ 283
B. ORGANIZOWANIE PLANÓW ZDJĘCIOWYCH 300

C. ZA KAMERĄ – SPOSOBY FILMOWANIA 305
D. ZA KAMERĄ – REALIZACJA KONKRETNYCH UJĘĆ 322
E. ZA KAMERĄ – RÓWNOCZESNE FOTOGRAFOWANIE 334
F. ZA KAMERĄ – PRACA ZESPOŁOWA 338
G. NAGRYWANIE DŹWIĘKÓW PRZYRODY 343
H. ZMIANY TERMINÓW ZDJĘĆ I ZMIANY W PRODUKCJI 345

5. MONTAŻ I UDŹWIĘKOWIENIE 351

6. PRZYJĘCIE PRODUKCJI – KOLAUDACJE I OCENY 360

FILMOWY STYL PUCHALSKIEGO 380

1. STRUKTURA FILMÓW 381

A. PRZESŁANIE I RODZAJ NARRACJI 381
B. OBRAZ: DYNAMIKA UJĘĆ I MONTAŻU 391

C. WYMOWA KOMENTARZA 412
D. MUZYKA I GŁOSY PRZYRODY 416
E. GRAFIKA I EFEKTY TRIKOWE 419

2. ANALIZA WYBRANYCH FILMÓW 422

A. Na ptasiej wyspie 422
B. Instynkt macierzyński ptaków 430
C. Wśród gór i dolin Arktyki 431
D. Puszcza Białowieska 435
E. Rok myśliwego. Toki 438
F. Wśród łąk i wód 440
G. Przyrodnicze opowieści Włodzimierza Puchalskiego. Moich sześć stepowych tchórzy 445

3. PUCHALSZCZYZNA W FILMIE: ŻYWE ALBUMY 450

ROZDZIAŁ XIII. SŁOWA ZIELONE:
odrętwiała mucha 455

TEMATYKA I FORMY SŁOWNYCH WYPOWIEDZI 455

PRACA ZE SŁOWEM 458

1. PISANIE KSIĄŻEK 458

A. MOTYWACJA I INSPIRACJA 458
B. KONCEPT I ZGŁOSZENIE POMYSŁU WYDAWCY 458

C. DECYZJA WYDAWCY 467
D. PRZYGOTOWANIE DO PISANIA 468
E. PISANIE TEKSTU 468
F. WERYFIKACJA I WERSJE 476
G. PRZEDSTAWIENIE TEKSTU DO RECENZJI 486
H. KOREKTA AUTORSKA 495
I. ADJUSTACJA WYDAWCY 496
J. DRUK I ROZPOWSZECHNIANIE 496

2. PISANIE KRÓTKICH FORM 497

A. OPOWIADANIA, GAWĘDY, ESEJE, WSTĘPY DO ALBUMÓW, KOMENTARZE I PODPISY DO FOTOGRAFII 497
B. ARTYKUŁY I FELIETONY 510

C. NOWELE, SCENARIUSZE I KOMENTARZE FILMOWE 514
D. WSPOMNIENIA, DZIENNIKI, PAMIĘTNIKI I LISTY Z PODRÓŻY 514

3. PISANIE TEKSTÓW WYGŁASZANYCH 519

KOMPOZYCJA I STYL TEKSTÓW LITERACKICH PUCHALSKIEGO 525

1. NARRATOR – BOHATER – FABUŁA 525

A. JA – NARRATOR 525
B. BOHATEROWIE DWÓCH ŚWIATÓW 526

C. OŚ ZDARZEŃ 530
D. KONSTRUOWANIE AKCJI 536
E. NARRACJA – OPOWIADANIA I OPISY 539
F. WYPOWIEDZI BOHATERÓW 545
G. FIKCJA LITERACKA 548

2. OSOBLIWOŚCI SŁOWA 552

A. ŚRODKI FONETYCZNE 553
B. ŚRODKI SŁOWOTWÓRCZE 553

C. ŚRODKI LEKSYKALNE 553
D. ŚRODKI SEMANTYCZNE (ZNACZENIOWE) 553
E. ŚRODKI SKŁADNIOWE 555
F. UPODOBANIA 555

3. PUCHALSZCZYZNA W SŁOWIE: OPOWIEŚCI BLISKIE 556

ROZDZIAŁ XIV. PIONIER:
bakcyl wielkiej namiętności i pasji 563

PREKURSORZY I NASTĘPCY 563

ROZKWIT – NOWE WYZWANIA, NOWI ODKRYWCY 593

TWÓRCZOŚĆ PUCHALSKIEGO – FUNDAMENTY PRZYSZŁOŚCI 611

ROZDZIAŁ XV. A JEDNAK PUCHALSZCZYZNA:
niechaj będzie pochwalony dzień słoneczny! 617

WOKÓŁ PUCHALSKIEGO 617

1. PAMIĘĆ 618

2. CZAS PŁYNIE… 638

3. REALIA I FIKCJA 645

FENOMEN BEZKRWAWEGO ŁOWCY 654

1. MISTRZ – AMBASADOR ŻYCIA I WOLNOŚCI 655

2. ARTYSTA PORYWAJĄCY – TALENT POLSKI 659

PUCHALSZCZYZNA… I CO DALEJ? 663

1. CDN. – CIĄG DALSZY… NASTĄPIŁ 663

2. ROZNIECONA ISKRA 664

ANEKS 3. WAŻNIEJSZE WYSTAWY, POKAZY I PUBLICZNE SPOTKANIA WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO 667
ANEKS 4. FILMY WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO 669
ANEKS 5. WYBRANE FILMY, W KTÓRYCH WYKORZYSTANO MATERIAŁY WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO 673
ANEKS 6. KSIĄŻKI I ALBUMY WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO 674
ANEKS 7. KSIĄŻKI I PŁYTY ZWIĄZANE Z TWÓRCZOŚCIĄ WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO 675
BIBLIOGRAFIA (CZĘŚĆ DRUGA) 677
INDEKS OSÓB (CZĘŚĆ DRUGA) 685
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH (CZĘŚĆ DRUGA) 689
INDEKS NAZW MATERIAŁÓW I SPRZĘTÓW FOTO-FILMOWYCH (CZĘŚĆ DRUGA) 69

Zwiastun monografii (e-book): Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. Real. Jan Walencik.  © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK  2022. 

FRAGMENTY:

Kiedyś to moje fotografowanie nie miało może większego znaczenia. Ale teraz, gdy ludzkość zbyt daleko zaszła w dewastacji przyrody, gdy kolizja między przyrodą a człowiekiem osiągnęła rozmiary apokaliptyczne – sądzę, że moje fotografowanie jest próbą zatrzymania obrazu tego co ginie, odchodzi z winy człowieka.
Mimo wielkich haseł i programów dochodzi do kolizji pomiędzy utrzymaniem środowiska, a postępem cywilizacji. Stąd też fotografowanie przyrody ma swój ciężar gatunkowy i może okazać się, że nasze fotogramy będą dla przyszłych pokoleń jedynym dokumentem.

Str. 16, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 38, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 58-59, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 87, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Jestem naturalistą, ponieważ uważam, że fotografia mimo wielu nowych szkół, prądów pozostała i jest przede wszystkim najlepszym i najbardziej wiarygodnym dokumentem. Nie fotografuję tylko z obowiązków dokumentalisty, chcę utrwalić na zdjęciach także piękno otaczającego nas świata, które szybko przemija.

Str. 90, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 103, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 144, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 162-163, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Sceny przyrodnicze, filmy przyrodnicze są pewnego rodzaju samograjem, bo pokazuje się właśnie najbardziej tajemniczy odcinek życia, najbardziej zakonspirowany odcinek przyrody, który nie jest wszystkim dostępny. Chciałbym przenieść to całe piękno przyrody na ekran filmowy.

Str. 180-181, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 202-203, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 216-217, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 235, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Ja wyżywam się dopiero w momencie, jak ja mogę to wszystko zagarnąć. Trudno jest całą przyrodę przenieść z pleneru do siebie. No bo ja mogę urwać kwiat, czy ptaka złapać, czy zebrać jakieś minerały, ale to nie jest wszystko. Po prostu filmowanie to jest namiastką posiadania tego piękna. To jest ta przyroda na ruchomo, nie tylko uchwycona, utrwalona, ale przeniesiona i właściwie już zagarnięta dla siebie. I wtedy ja mam tę przyrodę, której wykradam różne tajniki, tajemnice, mam ją na filmie i mogę sobie w każdej chwili oglądać.

Str. 312, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 313, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 340-341, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 451, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Do rzeczy pięknych musi być równie piękne otoczenie. Moja praca to nieustające polowanie na słońce. Nie ukrywam, że w tej mierze często miałem pecha. Znajomi nawet mawiają przy spotkaniu gdzieś w lasach czy szuwarach: – Oho, Puchalski się zjawił, znów będzie lało.

Niechaj będzie pochwalony dzień słoneczny!

Str. 549, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 569, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 626-627, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

Str. 642-643, fragment monografii: Jan Walencik. Puchalszczyzna. Część druga. Twórczość natchniona. © ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK 2022.

UWAGA!

PAKIET DLA MEDIÓW z materiałami promocyjnymi dwóch e-booków Puchalszczyzna (prezentacja, opisy, spisy treści, fragmenty tekstów, wybrane ilustracje, CV autora, linki) wysyłam na życzenie konkretnej Redakcji/Serwisu. Podobnie, na życzenie udostępniam bardzo ograniczoną liczbę ilustracji w CMYK, do publikacji drukowanych. Zainteresowanych proszę o wysłanie wiadomości w tej sprawie poprzez panel kontaktowy na dole strony START.

Gorąco zachęcam Państwa do wykorzystania treści załączonych do PAKIETU w publikacjach medialnych, ale wyłącznie w tych, które będą poświęcone tematyce monografii Puchalszczyzna.

Obydwa e-booki Puchalszczyna w formacie .pdf, z licencją do użytku osobistego Kupującego możesz kupić natychmiast w naszym SKLEPIE.

UWAGA!

Z ważnych powodów organizacyjnych i twórczych podjąłem decyzję o zamknięciu z dniem 21 października 2023 roku mojego sklepu internetowego https://sklep.zubrowa10.pl/.

Oznacza to również, że w tym samym dniu zakończy się sprzedaż moich obydwu e-booków pt. PUCHALSZCZYZNA, czyli monografii życia i twórczości Włodzimierza Puchalskiego, pioniera polskiej fotografii przyrodniczej i polskiego filmu przyrodniczego.

O dalszych losach PUCHALSZCZYZNY będę informował – na  https://zubrowa10.pl/blog-z-mojej-perspektywy/ i na https://www.facebook.com/janwalencik.zzapartymtchem/ – być może w niedalekiej przyszłości, w miarę pojawiania się istotnych dla niej wiadomości.

error: Content is protected !!