PORTFOLIO: ALBUMY I KSIĄŻKI

Przedstawiamy 6 pozycji: 3 wcześniejsze, powstałe przed założeniem firmy ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK i 3 wydane przez ŻUBROWĄ 10. Jest tutaj nasze pierworodne dzieło Tętno pierwotnej puszczy, zrodzone z głębi serca i z wielkiej atencji do ostatniej pozostałości naturalnych lasów, jakie przed wiekami porastały niziny Europy. Jest także Saga prastarej puszczy. Opowieść filmowa – największy i najbardziej znaczący dla nas album, zarówno pod kątem fabularnego układu treści, jak i objętości stron, ilości zamieszczonych oryginalnych fotografii, jak też… słusznej wagi.

TĘTNO PIERWOTNEJ PUSZCZY. Białowieski Park Narodowy

DOLINA NIEUJARZMIONEJ RZEKI. Biebrzański Park Narodowy

BOBRY Z ZAPOMNIANEJ JAĆWIEŻY. Wigierski Park Narodowy

SMAK BIAŁOWIESKIEGO MIODU. Jak kręciłem serial "Tętno pierwotnej puszczy"

OSTATNIA PUSZCZA NIZINNEJ EUROPY

SAGA PRASTAREJ PUSZCZY. Opowieść filmowa

error: Content is protected !!